knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz徠.

(Dz. U. z dnia 23 wrze郾ia 1997 r.)


Rozdzia 1
Przepisy og鏊ne

 
Art. 1.
1. Zwierz, jako istota 篡j帷a, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz. Cz這wiek jest mu winien poszanowanie, ochron i opiek.

2. W sprawach nie uregulowanych w ustawie do zwierz徠 stosuje si odpowiednio przepisy dotycz帷e rzeczy.

3. Organy administracji publicznej podejmuj dzia豉nia na rzecz ochrony zwierz徠, wsp馧dzia豉j帷 w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i mi璠zynarodowymi. 

Art. 2.
Ustawa reguluje post瘼owanie ze zwierz皻ami:

1) domowymi,

2) gospodarskimi,

3) wykorzystywanymi do cel闚 rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych,

4) (1) u篡wanymi w procedurach do鈍iadczalnych,

5) utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych,

6) wolno 篡j帷ymi (dzikimi),

7) obcymi faunie rodzimej.

 
Art. 3.(2)
W celu realizacji przepis闚 ustawy Inspekcja Weterynaryjna oraz inne w豉軼iwe organy administracji rz康owej i samorz康u terytorialnego wsp馧dzia豉j z samorz康em lekarsko-weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami spo貫cznymi, kt鏎ych statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠.

 
Art. 4.
Ilekro w ustawie jest mowa o:

1) (3) do鈍iadczeniu na zwierz璚iu - rozumie si przez to ka盥 form wykorzystania zwierz璚ia (kr璕owca) do bada naukowych, test闚 i cel闚 dydaktycznych, 陰cznie z u鄉iercaniem zwierz璚ia do tych cel闚,

2) humanitarnym traktowaniu zwierz徠 - rozumie si przez to traktowanie uwzgl璠niaj帷e potrzeby zwierz璚ia i zapewniaj帷e mu opiek i ochron,

3) konieczno軼i bezzw這cznego u鄉iercenia - rozumie si przez to obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miar mo磧iwo軼i, przez lekarza weterynarii, polegaj帷y na tym, 瞠 zwierz mo瞠 dalej 篡 jedynie cierpi帷 i znosz帷 b鏊, a moralnym obowi您kiem cz這wieka staje si skr鏂enie cierpie zwierz璚ia,

4) (4) mena瞠rii objazdowej - rozumie si przez to przedsi瑿iorc wykonuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie organizowania obwo幡ych wystaw zwierz徠,

5) metodach alternatywnych w zakresie przeprowadzania do鈍iadcze - rozumie si przez to nowoczesne metody badawcze, nie wymagaj帷e przeprowadzania do鈍iadcze na 篡wym zwierz璚iu,

6) og逝szaniu zwierz璚ia - rozumie si przez to metod profesjonalnego ca趾owitego wy陰czenia 鈍iadomo軼i zwierz璚ia, trwaj帷ego a do jego 鄉ierci,

7) (5) okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierz徠 - rozumie si przez to dzia豉nia lub zaniechania cz這wieka prowadz帷e w spos鏏 oczywisty do zmian patologicznych w organizmie zwierz璚ia (somatycznych lub psychicznych), zw豉szcza w postaci skutk闚 znoszenia dotkliwego b鏊u, przymuszania do okre郵onego zachowania si (uleg這軼i) g這dem, pragnieniem, dzia豉niem pr康u elektrycznego (z wyj徠kiem u篡wania pastuch闚 elektrycznych, treser闚 oraz urz康ze elektrycznych s逝膨cych do przep璠u zwierz徠) b康 innymi zabiegami tego rodzaju, w szczeg鏊no軼i karmienie i pojenie zwierz徠 przemoc,

8) okrutnym traktowaniu - rozumie si przez to wymienione w ustawie przypadki zn璚ania si nad zwierz皻ami oraz inne post瘼owanie w豉軼iciela b康 innej osoby, prowadz帷e do skutk闚 por闚nywalnych ze skutkami zn璚ania si,

9) piel璕nacji - rozumie si przez to wszystkie aspekty relacji pomi璠zy cz這wiekiem a zwierz璚iem, w szczeg鏊no軼i uruchamiane przez cz這wieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyska i utrzyma u zwierz璚ia stan fizyczny i psychiczny, w kt鏎ym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez cz這wieka,

10) przeci捫aniu zwierz徠 - rozumie si przez to zmuszanie do nadmiernego wysi趾u energetycznego, nie odpowiadaj帷ego mo磧iwo軼iom kondycyjnym zwierz璚ia ze wzgl璠u na jego stan fizyczny i zdrowotny,

11) ra膨cym zaniedbaniu - rozumie si przez to drastyczne odst瘼stwo od okre郵onych w ustawie norm post瘼owania ze zwierz璚iem, a w szczeg鏊no軼i w zakresie utrzymywania zwierz璚ia w stanie zag這dzenia, brudu, nie leczonej choroby, w niew豉軼iwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie,

12) szczeg鏊nym okrucie雟twie zabijaj帷ego zwierz - rozumie si przez to przedsi瑿ranie przez sprawc dzia豉 charakteryzuj帷ych si drastyczno軼i form i metod zadawania 鄉ierci, a zw豉szcza zadawanie 鄉ierci w spos鏏 wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacj na zwi瘯szenie rozmiaru cierpie i czasu ich trwania,

13) ubojni - rozumie si przez to ka盥y zak豉d pozostaj帷y pod pa雟twow kontrol sanitarn i weterynaryjn, przeznaczony do wykonywania uboju zwierz徠,

14) uwi瞛i - rozumie si przez to wszelkie urz康zenia mechaniczne kr瘼uj帷e swobod ruch闚 zwierz璚ia, w zakresie mo磧iwo軼i przemieszczania si ponad ustalony zakres, jak te niekt鏎e urz康zenia do kierowania ruchami zwierz璚ia w spos鏏 zamierzony przez cz這wieka,

15) w豉軼iwych warunkach bytowania - rozumie si przez to zapewnienie zwierz璚iu mo磧iwo軼i egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, p販i i wieku,

16) zwierz皻ach bezdomnych - rozumie si przez to zwierz皻a domowe lub gospodarskie, kt鏎e uciek造, zab陰ka造 si lub zosta造 porzucone przez cz這wieka, a nie ma mo磧iwo軼i ustalenia ich w豉軼iciela lub innej osoby, pod kt鏎ej opiek trwale dot康 pozostawa造,

17) zwierz皻ach domowych - rozumie si przez to zwierz皻a tradycyjnie przebywaj帷e wraz z cz這wiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz這wieka w charakterze jego towarzysza,

18) (6) zwierz皻ach gospodarskich - rozumie si przez to zwierz皻a gospodarskie w rozumieniu przepis闚 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz徠 gospodarskich,

19) (7) zwierz皻ach laboratoryjnych - rozumie si przez to myszy, szczury, 鈍inki morskie, chomiki syryjskie (z這te), kr鏊iki, psy, koty, przepi鏎ki oraz zwierz皻a naczelne, z wyj徠kiem cz這wieka, utrzymywane wy陰cznie w celu wykorzystania w do鈍iadczeniach naukowych i testach przez podmiot zarejestrowany na podstawie przepis闚 o zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠, badaniu zwierz徠 rze幡ych i mi瘰a oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,

20) zwierz皻ach wykorzystywanych do cel闚 specjalnych - rozumie si przez to zwierz皻a, kt鏎ych profesjonalna tresura oraz u篡wanie odbywa si na podstawie odr瑿nych przepis闚, reguluj帷ych szczeg馧owe zasady dzia豉nia jednostek Polskich Si Zbrojnych, Policji, Stra篡 Granicznej i innych formacji podleg造ch Ministrowi Spraw Wewn皻rznych i Administracji, s逝瘺 kontroli celnej, ratownictwa oraz reguluj帷ych zasady szkolenia i wykorzystania ps闚 - przewodnik闚 os鏏 ociemnia造ch,

21) (8) zwierz皻ach wolno 篡j帷ych (dzikich) - rozumie si przez to zwierz皻a nieudomowione 篡j帷e w warunkach niezale積ych od cz這wieka,

22) (9) hodowli zwierz徠 laboratoryjnych - rozumie si przez to utrzymywanie zwierz徠 przeznaczonych wy陰cznie do do鈍iadcze lub test闚,

23) (10) jednostce prowadz帷ej do鈍iadczenia lub testy - rozumie si przez to jednostk organizacyjn uprawnion do dokonywania do鈍iadcze lub test闚, w kt鏎ej mog by przetrzymywane zwierz皻a w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

 
Art. 5.
Ka盥e zwierz wymaga humanitarnego traktowania.

 
Art. 6.
1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierz徠 oraz zn璚anie si nad nimi jest zabronione.

2. Przez zn璚anie si nad zwierz皻ami nale篡 rozumie zadawanie albo 鈍iadome dopuszczanie do zadawania b鏊u lub cierpie, a w szczeg鏊no軼i:

1) umy郵ne zranienie lub okaleczenie zwierz璚ia, nie stanowi帷e dozwolonego prawem zabiegu lub do鈍iadczenia na zwierz璚iu,

2) do鈍iadczenia na zwierz皻ach powoduj帷e cierpienie, przeprowadzone z naruszeniem przepis闚 ustawy,

3) umy郵ne u篡wanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierz徠 chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynno軼i mog帷ych spowodowa b鏊,

4) bicie zwierz徠 przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urz康zenia obliczone na sprawianie specjalnego b鏊u, bicie po g這wie, dolnej cz窷ci brzucha, dolnych cz窷ciach ko鎍zyn,

5) przeci捫anie zwierz徠 poci庵owych i jucznych 豉dunkami w oczywisty spos鏏 nie odpowiadaj帷ymi ich sile i kondycji lub stanowi dr鏬 lub zmuszanie takich zwierz徠 do zbyt szybkiego biegu,

6) transport zwierz徠, w tym zwierz徠 hodowlanych, rze幡ych i przewo穎nych na targowiska, przenoszenie lub przep璠zanie zwierz徠 w spos鏏 powoduj帷y ich zb璠ne cierpienie i stres,

7) u篡wanie uprz篹y, p皻, stela篡, wi瞛闚 lub innych urz康ze zmuszaj帷ych zwierz do przebywania w nienaturalnej pozycji, powoduj帷ych zb璠ny b鏊, uszkodzenia cia豉 albo 鄉ier,

8) dokonywanie na zwierz皻ach zabieg闚 i operacji chirurgicznych przez osoby nie posiadaj帷e wymaganych uprawnie b康 niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostro積o軼i i ogl璠no軼i oraz w spos鏏 sprawiaj帷y b鏊, kt鏎emu mo積a by這 zapobiec,

9) z這郵iwe straszenie lub dra積ienie zwierz徠,

10) utrzymywanie zwierz徠 w niew豉軼iwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie ra膨cego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemo磧iwiaj帷ych im zachowanie naturalnej pozycji,

11) porzucanie zwierz璚ia, a w szczeg鏊no軼i psa lub kota, przez w豉軼iciela b康 przez inn osob, pod kt鏎ej opiek zwierz pozostaje,

12) (11) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierz徠,

13) przeprowadzanie na zwierz皻ach test闚 鈔odk闚 higienicznych i kosmetycznych powoduj帷ych cierpienie, je瞠li znane s odpowiednie metody alternatywne,

14) (12) trzymanie zwierz徠 na uwi瞛i, kt鏎a powoduje u nich uszkodzenie cia豉 lub cierpienie oraz nie zapewnia mo磧iwo軼i niezb璠nego ruchu,

15) (13) organizowanie walk zwierz徠.

 
Art. 7.
1. (14) Zwierz traktowane w spos鏏 okre郵ony w art. 6 ust. 2 mo瞠 by czasowo odebrane w豉軼icielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta) w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce pobytu zwierz璚ia i przekazane:

1) schronisku dla zwierz徠, je瞠li jest to zwierz domowe lub laboratoryjne, lub

2) pa雟twowej jednostce organizacyjnej prowadz帷ej gospodarstwo rolne, je瞠li jest to zwierz gospodarskie, lub

3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierz徠, je瞠li jest to zwierz wykorzystywane do cel闚 rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

1a. (15) Decyzja, o kt鏎ej mowa w ust. 1, podejmowana jest z urz璠u lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upowa積ionego przedstawiciela organizacji spo貫cznej, kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠.

1b. (16) Przekazanie zwierz璚ia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nast瘼uje za zgod podmiotu, kt鏎emu zwierz ma by przekazane.

1c. (17) W przypadku braku zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 1b, lub wyst徙ienia innych okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych przekazanie zwierz璚ia podmiotom, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zwierz mo瞠 zosta nieodp豉tnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj帷ej osobowo軼i prawnej albo osobie fizycznej, kt鏎a zapewni mu w豉軼iw opiek.

2. Decyzja, o kt鏎ej mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2a. (18) Od decyzji, o kt鏎ej mowa w ust. 1, przys逝guje prawo wniesienia odwo豉nia do samorz康owego kolegium odwo豉wczego w terminie 3 dni od daty dor璚zenia decyzji. Samorz康owe kolegium odwo豉wcze rozpoznaje odwo豉nie w terminie 7 dni.

3. (19) W przypadkach nie cierpi帷ych zw這ki, gdy dalsze pozostawanie zwierz璚ia u dotychczasowego w豉軼iciela lub opiekuna zagra瘸 jego 篡ciu, policjant, a tak瞠 upowa積iony przedstawiciel organizacji spo貫cznej, kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠, mo瞠 odebra mu zwierz, zawiadamiaj帷 o tym niezw這cznie w鎩ta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podj璚ia przez ten organ decyzji w przedmiocie odebrania zwierz璚ia.

4. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 3, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierz璚ia obci捫a si jego dotychczasowego w豉軼iciela lub opiekuna.

5. Do nale積o軼i z tytu逝 koszt闚 okre郵onych w ust. 4 stosuje si przepisy o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji.

6. (20) Odebrane zwierz podlega zwrotowi, je瞠li s康 nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 przepadku zwierz璚ia, a tak瞠 je瞠li post瘼owanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.

 
Art. 8.
1. (21) (skre郵ony).

2. (22) Minister w豉軼iwy do spraw o鈍iaty i wychowania uwzgl璠ni problematyk ochrony zwierz徠 w podstawie programowej kszta販enia og鏊nego.

3. (23) Zarz康 wojew鏚ztwa przygotowuje i wykonuje program upowszechniania znajomo軼i przepis闚 ustawy w鈔鏚 rolnik闚 przez wojew鏚zkie o鈔odki doradztwa rolniczego.

4. (24) (skre郵ony).

 
Rozdzia 2
Zwierz皻a domowe


 
Art. 9.
1. Kto utrzymuje zwierz domowe, ma obowi您ek zapewni mu pomieszczenie chroni帷e je przed zimnem, upa豉mi i opadami atmosferycznymi, z dost瘼em do 鈍iat豉 dziennego, umo磧iwiaj帷e swobodn zmian pozycji cia豉, odpowiedni karm i sta造 dost瘼 do wody.

2. Uwi篥, na kt鏎ej jest trzymane zwierz, nie mo瞠 powodowa u niego uraz闚 ani cierpie oraz musi mu zapewni mo磧iwo嗆 niezb璠nego ruchu.

 
Art. 10. (25)
1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn wymaga zezwolenia organu gminy w豉軼iwego ze wzgl璠u na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzaj帷ej prowadzi tak hodowl lub utrzymywa takiego psa.

2. Zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nie wydaje si, a wydane cofa si, je瞠li pies b璠zie lub jest utrzymywany w warunkach i w spos鏏, kt鏎e stanowi zagro瞠nie dla ludzi lub zwierz徠.

3. Minister w豉軼iwy do spraw administracji publicznej, po zasi璕ni璚iu opinii Zwi您ku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporz康zenia, wykaz ras ps闚 uznawanych za agresywne, bior帷 pod uwag konieczno嗆 zapewnienia bezpiecze雟twa ludzi i zwierz徠. akty wykonawcze

 
Art. 11.
1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierz皻om oraz ich wy豉pywanie nale篡 do zada w豉snych gmin.

2. (26) Minister w豉軼iwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, zasady i warunki wy豉pywania bezdomnych zwierz徠.

3. (27) Wy豉pywanie bezdomnych zwierz徠 oraz rozstrzyganie o dalszym post瘼owaniu z tymi zwierz皻ami odbywa si wy陰cznie na mocy uchwa造 rady gminy podj皻ej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasi璕ni璚iu opinii upowa積ionego przedstawiciela organizacji spo貫cznej, kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠.

4. (28) Organizacje spo貫czne, kt鏎ych statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠, mog zapewnia bezdomnym zwierz皻om opiek i w tym celu prowadzi schroniska dla zwierz徠, w porozumieniu z w豉軼iwymi organami samorz康u terytorialnego. akty wykonawcze orzeczenia administracji

 
Art. 11a. (29)
1. Rada gminy mo瞠 w drodze uchwa造 przyj望 program zapobiegaj帷y bezdomno軼i zwierz徠 obejmuj帷y w szczeg鏊no軼i:

1) sterylizacj albo kastracj zwierz徠,

2) poszukiwanie nowych w豉軼icieli dla zwierz徠,

3) usypianie 郵epych miot闚.

2. Koszty realizacji programu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, ponosi gmina.

 
Rozdzia 3
Zwierz皻a gospodarskie


 
Art. 12. (30)
1. Kto utrzymuje zwierz皻a gospodarskie jest obowi您any do zapewnienia im opieki i w豉軼iwych warunk闚 bytowania.

2. Warunki chowu lub hodowli zwierz徠 nie mog powodowa uraz闚 i uszkodze cia豉 lub innych cierpie.

3. Zabrania si podawania zwierz皻om gospodarskim substancji o dzia豉niu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym w celu innym ni leczniczy, z zastrze瞠niem ust.

3a. Dopuszcza si stosowanie substancji o dzia豉niu hormonalnym w rozrodzie zwierz徠 gospodarskich.

4. Zabrania si tuczu g瘰i i kaczek na st逝szczone w徠roby.

4a. Z zastrze瞠niem ust. 4b zabrania si utrzymywania ciel徠:

1) powy瞠j 8 tygodnia 篡cia w pojedynczych boksach,

2) na uwi瞛i, z wyj徠kiem pory karmienia, a w czasie jej trwania nie d逝瞠j ni jedn godzin.

4b. Przepis ust. 4a pkt 1 nie dotyczy gospodarstw rolnych, w kt鏎ych jednocze郾ie utrzymywane jest mniej ni 6 ciel徠.

5. Obsada zwierz徠 ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego jest zabroniona.

6. Zabrania si importu zwierz徠 i produkt闚 zwierz璚ych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z naruszeniem przepis闚 niniejszej ustawy.

6a. Utrzymuj帷y zwierz皻a gospodarskie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacj weterynaryjn dotycz帷 przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabieg闚 weterynaryjnych oraz pad造ch zwierz徠.

7. Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, minimalne warunki utrzymywania poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierz徠 gospodarskich, maj帷 na wzgl璠zie zapewnienie im w豉軼iwej opieki.

 
Art. 13.
1. (31) Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierz徠 wymaga uzyskania zezwolenia wojewody stwierdzaj帷ego, 瞠 technologia spe軟ia wymogi okre郵one ustaw.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki 砰wno軼iowej okre郵i, w drodze rozporz康zenia, warunki, tryb i spos鏏 wydawania zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1.

 
Art. 14.
1. Spos鏏 i warunki u篡wania zwierz徠 do pracy nie mog stwarza nieuzasadnionego zagro瞠nia dla ich 篡cia i zdrowia ani zadawa im cierpienia.

2. Zabrania si w szczeg鏊no軼i:

1) przeci捫ania zwierz徠,

2) u篡wania do pracy zwierz徠 chorych lub niedo篡wionych,

3) u篡wania uprz篹y, w璠zide, rz璠闚 wierzchowych, juk闚, podk闚, pojazd闚 lub narz璠zi mog帷ych, ze wzgl璠u na z造 stan techniczny lub niew豉軼iw konstrukcj, spowodowa obra瞠nia cia豉 lub 鄉ier zwierz璚ia,

4) u篡wania do pop璠zania zwierz徠 przedmiot闚 lub narz璠zi, kt鏎e mog spowodowa okaleczenie zwierz璚ia,

5) zmuszania do wyczerpuj帷ego k逝su lub galopu zwierz徠 ci庵n帷ych 豉dunek,

6) u篡wania do zrywki drewna koni poni瞠j pi徠ego roku 篡cia.

3. Osoba wykorzystuj帷a zwierz皻a do pracy ma obowi您ek zapewni im, w ci庵u ka盥ej doby, wypoczynek dla regeneracji si, w豉軼iwy dla danego gatunku.

 
Rozdzia 4
Zwierz皻a wykorzystywane do cel闚 rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych


 
Art. 15.
1. Warunki wyst瘼闚, trening闚 i tresury oraz metody post瘼owania ze zwierz皻ami wykorzystywanymi do cel闚 rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych nie mog zagra瘸 ich 篡ciu i zdrowiu ani powodowa cierpienia.

2. (32) Warunki wyst瘼闚 zwierz徠, o kt鏎ych mowa w ust. 1, musz by okre郵one w przygotowanym przez organizatora wyst瘼u scenariuszu lub odpowiednim programie zatwierdzonym przez G堯wnego Lekarza Weterynarii albo wskazan przez niego osob.

3. Zabrania si stosowania wobec zwierz徠 farmakologicznych i mechanicznych metod i 鈔odk闚 dopinguj帷ych.

4. Zwierz皻a, o kt鏎ych mowa w ust. 1, powinny mie zapewniony w豉軼iwy wypoczynek. Zabrania si w szczeg鏊no軼i wykorzystywania tych zwierz徠 bezpo鈔ednio po transporcie, bez regeneracji wypoczynkowo-ruchowej.

5. Zwierz皻om, o kt鏎ych mowa w ust. 1, nale篡 zapewni opiek lekarsko-weterynaryjn.

6. (33) (skre郵ony).

 
Art. 16.
Zabrania si wykorzystywania zwierz徠 w widowiskach i sportach nosz帷ych znamiona okrucie雟twa, w szczeg鏊no軼i zabrania si organizowania walk z udzia貫m byk闚, ps闚, kogut闚.

 
Art. 17.
1. Do tresury i pokaz闚 dla cel闚 widowiskowo-rozrywkowych mog by wykorzystywane tylko zwierz皻a urodzone i wychowane w niewoli i tylko takie, kt鏎ym mog by zapewnione warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku.

2. (34) Tresura zwierz徠 do cel闚 widowiskowo-rozrywkowych i obronnych nie mo瞠 by prowadzona w spos鏏 powoduj帷y ich cierpienie.

3. Nie wolno prowadzi tresury zwierz徠 wy陰cznie w celu zwi瘯szenia ich agresywno軼i.

4. Zabrania si zmuszania zwierz徠 do wykonywania czynno軼i, kt鏎e powoduj b鏊 lub s sprzeczne z ich natur.

5. Zabrania si dzia豉lno軼i mena瞠rii objazdowych.

6. Zabrania si propagowania lub upowszechniania drastycznych scen zabijania, zadawania cierpienia lub innej przemocy, ze strony cz這wieka, kt鏎ej ofiarami s zwierz皻a, chyba 瞠 sceny te maj na celu napi皻nowanie okrutnego zachowania wobec zwierz徠.

7. Do zwierz徠, o kt鏎ych mowa w ust. 2, stosuje si odpowiednio przepisy art. 9.

8. (35) Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw kultury okre郵i, w drodze rozporz康zenia, minimalne warunki utrzymywania poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierz徠 wykorzystywanych do cel闚 rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, maj帷 na wzgl璠zie zapewnienie im w豉軼iwej opieki.

9. (36) (skre郵ony).

 
Art. 18.
1. (37) Zwierz皻a wykorzystywane do cel闚 rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych mog by przetrzymywane, hodowane i prezentowane jedynie w stadninach, cyrkach lub bazach cyrkowych oraz w miejscach przeznaczonych dla zwierz徠 wykorzystywanych do cel闚 specjalnych, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Przetrzymywanie, hodowla lub prezentacja zwierz徠, o kt鏎ych mowa w ust. 1, musi by wykonywana w spos鏏 gwarantuj帷y bezpiecze雟two ludzi i zwierz徠.
 
Rozdzia 5
Zwierz皻a w ogrodach zoologicznych


 
Art. 19.
1. W ogrodach zoologicznych utrzymuje si tylko zwierz皻a urodzone i wychowane w niewoli, a inne zwierz皻a jedynie wtedy, gdy wymaga tego dobro osobnika, populacji lub gatunku oraz cele dydaktyczne.

2. Do ogrod闚 zoologicznych sprowadza si tylko te zwierz皻a, kt鏎ym ogr鏚 zoologiczny mo瞠 zapewni warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku.

3. Nie nale篡 doprowadza do rozmna瘸nia zwierz徠, kt鏎ych potomstwu nie zapewni si w豉軼iwej egzystencji.

4. (38) Utworzenie nowego ogrodu zoologicznego wymaga zezwolenia ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska wydawanego po zasi璕ni璚iu opinii marsza趾a wojew鏚ztwa w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce utworzenia ogrodu zoologicznego, a tak瞠 opinii organizacji zrzeszaj帷ej przedstawicieli ogrod闚 zoologicznych.

 
Art. 20.
Zabrania si utrzymywania i hodowli poza ogrodami zoologicznymi i w豉軼iwymi plac闚kami naukowymi oraz cyrkami zwierz徠 drapie積ych i jadowitych gro幡ych dla 篡cia ludzi b康 zwierz徠.

 
Rozdzia 6
Zwierz皻a wolno 篡j帷e (dzikie)


 
Art. 21.
(39) Zwierz皻a wolno 篡j帷e stanowi dobro og鏊nonarodowe i powinny mie zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyj徠kiem tych, o kt鏎ych mowa w art. 33a ust. 1.

 
Art. 22. (40)
1. Pozyskiwanie zwierz徠 wolno 篡j帷ych (dzikich) w celu preparowania ich zw這k wymaga zezwolenia wojewody w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce wykonywania eksponat闚.

2. Zezwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, wydaje si, je瞠li zw這ki zwierz徠 b璠 preparowane wy陰cznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym.

3. W zezwoleniu ustala si warunki i spos鏏 pozyskiwania zwierz徠, o kt鏎ych mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii starosty w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce pozyskiwania tych zwierz徠.

4. Przepis闚 ust. 1-3 nie stosuje si do zwierz徠 wolno 篡j帷ych (dzikich), kt鏎ych pozyskiwanie reguluj odr瑿ne przepisy.

5. Zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nie wydaje si, a wydane cofa, je瞠li:

1) zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony zasob闚 genetycznych,

2) przemawiaj za tym wzgl璠y sanitarne.

 
Art. 22a. (41)
Pozyskiwanie zwierz徠 wolno 篡j帷ych (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zw這k tych zwierz徠 wymaga zgody wojewody w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce tworzenia takiej kolekcji.

 
Art. 23. (42) (skre郵ony).

 
Rozdzia 7
Transport zwierz徠


 
Art. 24. (43)
1. Transport zwierz徠 odbywa si 鈔odkami do tego celu przystosowanymi i jest prowadzony w odpowiednich warunkach, a w szczeg鏊no軼i:

1) zwierz皻a musz by prawid這wo ulokowane, a u篡wane uwi瞛i nie mog im kr瘼owa le瞠nia i wstawania w czasie transportu,

2) pod這gi pojazd闚 u篡wanych do transportu powinny mie odpowiedni nawierzchni, zapewniaj帷 przyczepno嗆 ko鎍zyn oraz umo磧iwiaj帷 utrzymanie higieny,

3) 鈔odki transportu zwierz徠 powinny spe軟ia warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji,

4) w trakcie d逝窺zego transportu zwierz皻a musz mie zapewnion odpowiednio cz瘰to wod i karm oraz odpoczynek,

5) zwierz皻om chorym lub rannym zapewnia si niezw這cznie pomoc weterynaryjn,

6) zwierz皻a wwo穎ne do kraju oraz wywo穎ne za granic musz by wiezione najkr鏒sz drog i bez zb璠nych postoj闚, a ich odprawa graniczna odbywa si poza kolejno軼i.

2. Zabrania si:

1) transportu zwierz徠:

a) w okresie oko這porodowym, kt鏎y odpowiada 10% czasu trwania ci捫y danego gatunku przed porodem i 48 godzinom po porodzie,

b) m這dych do czasu zagojenia p瘼owiny albo oddzielonych od matek i niezdolnych do przyjmowania sta造ch pokarm闚,

2) prze豉dunku zwierz徠 bez odpowiedniego zabezpieczenia,

3) transportu zwierz徠 jednokopytnych wielopoziomowymi 鈔odkami transportu przeznaczonymi do przewozu zwierz徠 oraz transportu grup koni, kt鏎ych kopyta s podkute,

4) transportu zwierz徠 chorych oraz rannych lub niesprawnych ruchowo, z wyj徠kiem transportu zwierz徠:

a) do leczenia,

b) do uboju sanitarnego,

c) przeznaczonych do do鈍iadcze.

3. Zwierz皻a pad貫 oraz zwierz皻a nie nadaj帷e si do dalszego transportu musz by usuni皻e na pierwszym postoju.

4. Odpowiedzialno嗆 za nieprzestrzeganie zasad i warunk闚 wykonywania transportu, okre郵onych w ust. 1-3, ponosi przewo幡ik.

4a. Wykonywanie zarobkowego transportu drogowego zwierz徠 mo瞠 odbywa si wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 transportu dopuszczonych do tego celu.

4b. 字odek transportu drogowego mo瞠 by dopuszczony do u篡cia w transporcie zwierz徠, je瞠li spe軟ia wymogi, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

4c. Decyzj w sprawie dopuszczenia 鈔odka transportu drogowego do u篡cia w transporcie zwierz徠 wydaje powiatowy lekarz weterynarii na wniosek zainteresowanego przewo幡ika.

4d. Decyzja, o kt鏎ej mowa w ust. 4c, zawiera w szczeg鏊no軼i:

1) okre郵enie numeru rejestracyjnego 鈔odka transportu drogowego,

2) okre郵enie gatunku zwierz徠, kt鏎e mog by transportowane przy u篡ciu danego 鈔odka,

3) okre郵enie terminu wa積o軼i decyzji, z tym 瞠 nie mo瞠 on by d逝窺zy ni 12 miesi璚y,

4) rozstrzygni璚ie, czy 鈔odek transportu mo瞠 by wykorzystany do wykonywania transportu zwierz徠 trwaj帷ego d逝瞠j ni osiem godzin.

4e. Powiatowy lekarz weterynarii cofa decyzj o dopuszczeniu 鈔odka transportu drogowego do u篡cia w transporcie zwierz徠, je瞠li nie spe軟ia on wymaga, o kt鏎ych mowa w ust. 4b.

4f. Przewo幡ik mo瞠 zatrudnia do transportu zwierz徠 wy陰cznie kierowc闚 i konwojent闚 posiadaj帷ych kwalifikacje niezb璠ne do transportowania zwierz徠, potwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii.

4g. Decyzj, o kt鏎ej mowa w ust. 4c, dokumenty potwierdzaj帷e kwalifikacje, o kt鏎ych mowa w ust. 4f, oraz plan trasy przewo幡ik do陰cza do dokument闚 przewozowych.

5. Minister w豉軼iwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw rolnictwa oraz w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe warunki i spos鏏 transportu zwierz徠, uwzgl璠niaj帷 maksymalny czas transportu zwierz徠, cz瘰totliwo嗆 i czas trwania obowi您kowych postoj闚, zasady tworzenia i funkcjonowania punkt闚 etapowych, wz鏎 planu trasy oraz szczeg馧owe wymagania, jakie powinny spe軟ia 鈔odki transportu do przewozu zwierz徠, spos鏏 post瘼owania ze zwierz皻ami chorymi i pad造mi, bior帷 pod uwag potrzeb zapewnienia odpowiednich i humanitarnych warunk闚 transportu zwierz徠.

6. Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe warunki i tryb potwierdzania kwalifikacji dla kierowc闚 i konwojent闚, o kt鏎ych mowa w ust. 4f, uwzgl璠niaj帷 w szczeg鏊no軼i wzory za鈍iadcze potwierdzaj帷ych te kwalifikacje, spos鏏 przeprowadzenia egzamin闚 i powo造wania komisji egzaminacyjnych oraz szczeg馧owe programy szkole. akty wykonawcze

 
Art. 25.
Prowadz帷y pojazd mechaniczny, kt鏎y potr帷i zwierz, obowi您any jest, w miar mo磧iwo軼i, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze s逝瘺, o kt鏎ych mowa w art. 33 ust. 3.

 
Art. 26. (44) (skre郵ony).

 
Rozdzia 8
Zabiegi na zwierz皻ach


 
Art. 27.
1. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierz皻ach s dopuszczalne dla ratowania ich 篡cia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mog by przeprowadzane wy陰cznie przez osoby uprawnione.

2. (45) Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikaj帷e z technologii produkcji mog by wykonywane na zwierz皻ach wy陰cznie przez osoby posiadaj帷e kwalifikacje okre郵one odr瑿nymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostro積o軼i, w spos鏏 zapewniaj帷y ograniczenie cierpie i stresu zwierz璚ia.

3. Zabiegi powoduj帷e b鏊 wykonuje si w znieczuleniu og鏊nym albo miejscowym, z wyj徠kiem tych zabieg闚, kt鏎e wed逝g zasad sztuki weterynaryjnej wykonuje si bez znieczulenia.

 
Rozdzia 9
Procedury do鈍iadczalne z u篡ciem zwierz徠

 
Art. 28. (46)
1. Do鈍iadczenia i testy na zwierz皻ach s dopuszczalne tylko wtedy, gdy s konieczne do bada naukowych, dydaktyki w szko豉ch wy窺zych lub ochrony zdrowia ludzi b康 zwierz徠, je瞠li cel闚 tych nie mo積a osi庵n望 w inny spos鏏 z powodu braku odpowiednich metod alternatywnych. Osoba, kt鏎a ma przeprowadza do鈍iadczenia lub testy na zwierz皻ach, ma obowi您ek korzysta z mi璠zynarodowej informacji w danej dziedzinie nauki, by wyeliminowa powtarzanie do鈍iadcze, je瞠li nie s one konieczne.

2. W celu opiniowania do鈍iadcze i test闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, tworzy si Krajow Komisj Etyczn do Spraw Do鈍iadcze na Zwierz皻ach, zwan dalej "Krajow Komisj Etyczn", oraz lokalne, w szczeg鏊no軼i mi璠zyuczelniane lub uczelniane, komisje etyczne do spraw do鈍iadcze na zwierz皻ach, zwane dalej "lokalnymi komisjami etycznymi".

3. Minister w豉軼iwy do spraw nauki powo逝je Krajow Komisj Etyczn, licz帷 15 cz這nk闚, w sk豉d kt鏎ej wchodz przedstawiciele nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych, humanistycznych oraz przedstawiciele organizacji pozarz康owych, kt鏎ych statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠.

4. Krajowa Komisja Etyczna powo逝je lokalne komisje etyczne, licz帷e od 5 do 15 cz這nk闚, w sk豉d kt鏎ych wchodz przedstawiciele nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych, humanistycznych oraz przedstawiciele organizacji pozarz康owych, kt鏎ych statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠.

5. Krajowa Komisja Etyczna ustala og鏊ne zasady funkcjonowania lokalnych komisji etycznych i wydawania przez nie opinii o dopuszczalno軼i przeprowadzania do鈍iadcze lub test闚 na zwierz皻ach oraz rozpatruje odwo豉nia od opinii lokalnych komisji etycznych. Zezwolenie na prowadzenie bada wydaje kierownik jednostki organizacyjnej upowa積ionej do przeprowadzania do鈍iadcze lub test闚 na zwierz皻ach, o kt鏎ej mowa w ust. 8, po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej komisji etycznej.

6. W obradach Krajowej Komisji Etycznej oraz lokalnych komisji etycznych nie mog uczestniczy z prawem g這su osoby, kt鏎ych dotyczy wydawana opinia.

7. (skre郵ony).

8. Do鈍iadczenia i testy na zwierz皻ach mog by przeprowadzane wy陰cznie w umieszczonych w wykazie, o kt鏎ym mowa w ust. 10, jednostkach organizacyjnych szk馧 wy窺zych, instytutach naukowo-badawczych, plac闚kach naukowych Polskiej Akademii Nauk, urz璠owych laboratoriach weterynaryjnych oraz wytw鏎niach lek闚 lub biopreparat闚 i przez osoby posiadaj帷e odpowiednie kwalifikacje oraz indywidualne zezwolenie wydane przez kierownika w豉軼iwej jednostki organizacyjnej.

8a. Kierownik jednostki organizacyjnej, o kt鏎ej mowa w ust. 8, wyznacza, w porozumieniu z lokaln komisj etyczn, osob odpowiedzialn za opiek nad zwierz皻ami, zapewnienie zachowania warunk闚 bytowania okre郵onych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz za przebieg do鈍iadcze zgodnych z protoko貫m zatwierdzonym przez lokaln komisj etyczn.

8b. Jednostka organizacyjna, o kt鏎ej mowa w ust. 8, jest obowi您ana do prowadzenia dokumentacji dotycz帷ej zwierz徠 wykorzystywanych do do鈍iadcze lub test闚 obejmuj帷ej w szczeg鏊no軼i liczby i gatunki zwierz徠 nabytych w tym celu, miejsce ich pochodzenia i dane dostawc闚 oraz dokumentacj do鈍iadcze przeprowadzanych na tych zwierz皻ach. Dokumentacja ta ma by przechowywana przez okres 3 lat i udost瘼niana Inspekcji Weterynaryjnej na ka盥e jej 膨danie.

9. Procedura do鈍iadcze lub test闚 przeprowadzanych na zwierz皻ach musi by zgodna z opini lokalnej komisji etycznej, o kt鏎ej mowa w ust. 5, i podlega kontroli.

10. Minister w豉軼iwy do spraw nauki prowadzi wykaz jednostek, o kt鏎ych mowa w ust. 8, i og豉sza go w Dzienniku Urz璠owym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

11. Minister w豉軼iwy do spraw nauki, w drodze rozporz康zenia, okre郵i tryb sk豉dania wniosk闚 o umieszczenie w wykazie i o skre郵enie z tego wykazu, maj帷 na wzgl璠zie konieczno嗆 ujednolicenia wymaga dotycz帷ych sk豉danych wniosk闚.

 
Art. 29.
1. (47) Do do鈍iadcze i test闚 nale篡 u篡wa zwierz徠 umo磧iwiaj帷ych uzyskanie celu naukowego lub diagnostycznego.

1a. (48) Z zastrze瞠niem ust. 5 zabrania si u篡wania do do鈍iadcze i test闚 zwierz徠 niepochodz帷ych z hodowli zwierz徠 laboratoryjnych.

1b. (49) Zabrania si u篡wania do do鈍iadcze zwierz徠 bezdomnych.

2. (50) Hodowl zwierz徠 laboratoryjnych mo積a prowadzi po uzyskaniu zezwolenia wojew鏚zkiego lekarza weterynarii.

3. (51) Zezwolenie na hodowl zwierz徠 laboratoryjnych jest wydawane, je瞠li zwierz皻a utrzymywane b璠 w warunkach odpowiednich dla danego gatunku, a w szczeg鏊no軼i b璠 mia造 zapewnion mo磧iwo嗆 ruchu, dostateczne zaopatrzenie w karm i wod oraz w豉軼iw opiek.

3a. (52) Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowl zwierz徠 laboratoryjnych zawiera w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷e dane:

1) imi, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazw, siedzib i adres wnioskodawcy,

2) okre郵enie gatunku zwierz徠, kt鏎e b璠 przedmiotem hodowli,

3) wskazanie udokumentowanego tytu逝 prawnego do obiekt闚 i grunt闚, na kt鏎ych ma by prowadzona wnioskowana dzia豉lno嗆,

4) wskazanie posiadanych kwalifikacji i do鈍iadczenia wnioskodawcy i os鏏 odpowiedzialnych za opiek nad zwierz皻ami w zakresie hodowli zwierz徠 laboratoryjnych,

5) dotycz帷e wyposa瞠nia obiekt闚, w kt鏎ych ma by prowadzona wnioskowana dzia豉lno嗆.

3b. (53) Zezwolenie na hodowl zwierz徠 laboratoryjnych mo瞠 zosta cofni皻e, je瞠li zwierz皻a utrzymywane s w spos鏏 niezgodny z warunkami, o kt鏎ych mowa w ust. 3.

4. (54) Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw nauki okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe warunki utrzymywania zwierz徠 w hodowlach zwierz徠 laboratoryjnych oraz w jednostkach prowadz帷ych do鈍iadczenia lub testy, maj帷 na wzgl璠zie konieczno嗆 zapewnienia tym zwierz皻om w豉軼iwej opieki i warunk闚 bytowania, a w szczeg鏊no軼i minimalnej przestrzeni umo磧iwiaj帷ej swobod ruchu oraz odpowiedniego pojenia i karmienia, bior帷 pod uwag humanitarne traktowanie tych zwierz徠.

5. (55) Dopuszcza si u篡wanie do do鈍iadcze lub test闚:

1) zwierz徠 wolno 篡j帷ych (dzikich) albo gospodarskich, je瞠li cel do鈍iadczenia lub testu nie mo瞠 by osi庵ni皻y przy u篡ciu innych zwierz徠,

2) zwierz徠 gatunk闚 uznanych za zagro穎ne wygini璚iem, o kt鏎ych mowa w Za陰czniku I do Konwencji o mi璠zynarodowym handlu dzikimi zwierz皻ami i ro郵inami gatunk闚 zagro穎nych wygini璚iem, sporz康zonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112 i z 2000 r. Nr 66, poz. 802), je瞠li do鈍iadczenie lub test ma na celu ochron tych gatunk闚 albo kiedy u篡cie tych zwierz徠 jest niezb璠ne dla osi庵ni璚ia wa積ego celu biomedycznego.

 
Art. 30.
1. Do鈍iadczenia powoduj帷e b鏊 lub inne cierpienie nale篡 przeprowadza w znieczuleniu og鏊nym albo miejscowym i tylko raz na tym samym zwierz璚iu, chyba 瞠 natura do鈍iadczenia wymaga jego powt鏎zenia. Tylko w wyj徠kowych przypadkach, gdy dobro nauki tego wymaga, mo積a dokona do鈍iadczenia bez znieczulenia.

2. Do鈍iadczenia i prace badawcze, o kt鏎ych mowa w ust. 1, wymagaj ka盥orazowej zgody w豉軼iwej lokalnej komisji etycznej.

3. Zwierz o wy窺zym rozwoju czynno軼i psychicznych poddane do鈍iadczeniu, zdolne do 篡cia, powinno by leczone i przekazane w miejsce umo磧iwiaj帷e mu dalsz egzystencj.

4. Zwierz poddane do鈍iadczeniu, w wyniku kt鏎ego nast徙i豉 rozleg豉 interwencja chirurgiczna, a natura do鈍iadczenia nie wymaga utrzymania go przy 篡ciu i poddania leczeniu, u鄉ierca si przed przebudzeniem z narkozy.

 
Art. 31.
Zabrania si:

1) pozbawiania zwierz徠 u篡wanych do do鈍iadcze zdolno軼i wydawania g這su,

2) przeprowadzania na zwierz皻ach test闚 鈔odk闚 kosmetycznych oraz test闚 鈔odk闚 higienicznych, je瞠li dost瘼ne s metody alternatywne,

3) przeprowadzania dla cel闚 dydaktycznych do鈍iadcze na zwierz皻ach, powoduj帷ych ich zb璠ne cierpienie, je瞠li cel ten mo積a osi庵n望 w inny spos鏏.

 
Art. 32. (56)
Rada Ministr闚, w drodze rozporz康zenia, okre郵i:

1) szczeg馧owy spos鏏 powo造wania, organizacj, dzia豉lno嗆, spos鏏 finansowania Krajowej Komisji Etycznej oraz lokalnych komisji etycznych, o kt鏎ych mowa w art. 28 ust. 3 i 4, uwzgl璠niaj帷 tryb wy豉niania kandydat闚 do poszczeg鏊nych komisji, a tak瞠 spos鏏 ustalania ich wynagrodze, bior帷 pod uwag konieczno嗆 zapewnienia sprawnego dzia豉nia komisji oraz wprowadzenie kadencyjno軼i pe軟ienia funkcji przez cz這nk闚 tych komisji,

2) szczeg馧owe warunki przeprowadzania do鈍iadcze lub test闚 na zwierz皻ach oraz spos鏏 ich kontrolowania, uwzgl璠niaj帷 okre郵enie sposobu prowadzenia rejestru zwierz徠 laboratoryjnych oraz dokumentacji do鈍iadcze lub test闚 przeprowadzanych na zwierz皻ach przez jednostki organizacyjne uprawnione do ich przeprowadzania, maj帷 na wzgl璠zie potrzeb prowadzenia w豉軼iwej dokumentacji do鈍iadcze lub test闚, kwalifikacje os鏏 kieruj帷ych do鈍iadczeniami lub testami, a tak瞠 zapewnienie w豉軼iwej kontroli nad wykonywaniem tych do鈍iadcze lub test闚. akty wykonawcze

 
Rozdzia 10
Ub鎩, u鄉iercanie i ograniczenie populacji zwierz徠(57)


 
Art. 33.
1. (58) U鄉iercanie zwierz徠 mo瞠 by uzasadnione wy陰cznie:

1) potrzeb gospodarcz,

2) wzgl璠ami humanitarnymi,

3) konieczno軼i sanitarn,

4) nadmiern agresywno軼i, powoduj帷 bezpo鈔ednie zagro瞠nie dla zdrowia lub 篡cia ludzkiego, a tak瞠 dla zwierz徠 hodowlanych lub dziko 篡j帷ych,

5) potrzebami nauki, z zastrze瞠niem przepis闚 rozdzia逝 9,

6) wykonywaniem zada zwi您anych z ochron przyrody na obszarach park闚 narodowych i rezerwat闚 przyrody.

1a. (59) U鄉iercanie zwierz徠 mo瞠 odbywa si wy陰cznie w spos鏏 humanitarny polegaj帷y na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

2. Je瞠li zachodz przyczyny, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2-5, zwierz mo瞠 by u鄉iercone za zgod w豉軼iciela, a w braku jego zgody, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. Ustalenie w豉軼iciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierz徠 chorych na choroby zwalczane z urz璠u.

3. (60) W przypadku konieczno軼i bezzw這cznego u鄉iercenia, w celu zako鎍zenia cierpie zwierz璚ia, potrzeb jego u鄉iercenia stwierdza lekarz weterynarii, cz這nek Polskiego Zwi您ku υwieckiego, inspektor organizacji spo貫cznej, kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠, funkcjonariusz Policji, stra篡 miejskiej lub gminnej, Stra篡 Granicznej, pracownik S逝瘺y Le郾ej lub S逝瘺y Park闚 Narodowych, stra積ik Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, stra積ik 這wiecki lub stra積ik Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej.

3a. (61) Gdy bezzw這czne u鄉iercenie zwierz璚ia jest niezb璠ne do realizacji zada zwi您anych z ochron przyrody na obszarze parku narodowego, potrzeb u鄉iercenia zwierz璚ia stanowi帷ego zagro瞠nie stwierdza w decyzji administracyjnej dyrektor parku narodowego, na kt鏎ego obszarze znajduje si to zwierz. Uprawnionymi do wykonania decyzji s upowa積ieni przez dyrektora parku narodowego pracownicy wchodz帷y w sk豉d S逝瘺y Park闚 Narodowych.

4. (62) W sytuacji, o kt鏎ej mowa w ust. 3 i 3a, dopuszczalne jest u篡cie broni palnej przez osob uprawnion.

 
Art. 33a. (63)
1. W przypadku gdy zwierz皻a stanowi nadzwyczajne zagro瞠nie dla 篡cia, zdrowia lub gospodarki cz這wieka, w tym gospodarki 這wieckiej, dopuszcza si podj璚ie dzia豉 maj帷ych na celu ograniczenie populacji tych zwierz徠.

2. Wojewoda, po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody, organizacji spo貫cznej, kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠, oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia porz康kowego, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierz徠, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

3. Zdzicza貫 psy i koty przebywaj帷e bez opieki i dozoru cz這wieka na terenie obwod闚 這wieckich w odleg這軼i wi瘯szej ni 200 m od zabudowa mieszkalnych i stanowi帷e zagro瞠nie dla zwierz徠 dziko 篡j帷ych, w tym zwierz徠 這wnych, mog by zwalczane przez dzier瘸wc闚 lub zarz康c闚 obwod闚 這wieckich.Art. 33 ust. 4 stosuje si odpowiednio.

 
Art. 34.
1. Zwierz kr璕owe w ubojni mo瞠 zosta u鄉iercone tylko po uprzednim pozbawieniu 鈍iadomo軼i przez osoby posiadaj帷e odpowiednie kwalifikacje.

2. Pomieszczenie poczekalni przedubojowej powinno by izolowane akustycznie i oddzielone przegrod od pomieszczenia przeznaczonego do pozbawiania 鈍iadomo軼i. Podobnie powinno by oddzielone pomieszczenie przeznaczone do pozbawiania 鈍iadomo軼i od pomieszcze, w kt鏎ych dokonuje si wykrwawiania oraz dalszych czynno軼i obr鏏ki poubojowej.

3. W uboju domowym zwierz皻a kopytne mog by u鄉iercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu 鈍iadomo軼i przez przyuczonego ubojowca.

4. Zabrania si:

1) u鄉iercania zwierz徠 w okresie oko這porodowym, z wyj徠kiem potrzeb bada naukowych,

2) (64) uboju lub u鄉iercania zwierz徠 kr璕owych przy udziale dzieci lub w ich obecno軼i,

3) wytrzewiania (patroszenia), oparzania, zdejmowania sk鏎y, w璠zenia i oddzielania cz窷ci zwierz徠 sta這cieplnych, przed ustaniem odruch闚 oddechowych i mi窷niowych.

5. (65) (skre郵ony).

6. (66) Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, kwalifikacje os鏏 uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalne metody uboju i u鄉iercania zwierz徠 stosownie do gatunku, maj帷 na wzgl璠zie zapewnienie humanitarnych warunk闚 uboju i u鄉iercania zwierz徠. akty wykonawcze

 
Rozdzia 10a(67)
Nadz鏎 nad przestrzeganiem przepis闚 o ochronie zwierz徠

 
Art. 34a.
1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadz鏎 nad przestrzeganiem przepis闚 o ochronie zwierz徠.

2. W zakresie wykonywania nadzoru, o kt鏎ym mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji posiadaj uprawnienia okre郵one w przepisach o zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠, badaniu zwierz徠 rze幡ych i mi瘰a oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

3. Organizacje spo貫czne, kt鏎ych statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠, mog wsp馧dzia豉 z Inspekcj Weterynaryjn w sprawowaniu nadzoru, o kt鏎ym mowa w ust. 1.

4. Przy wykonywaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepis闚 o ochronie zwierz徠 w zakresie utrzymywania zwierz徠 wykorzystywanych do do鈍iadcze i test闚 oraz przeprowadzenia tych do鈍iadcze lub test闚 Inspekcja Weterynaryjna wsp馧pracuje z Krajow Komisj Etyczn oraz z lokalnymi komisjami etycznymi.

 
Rozdzia 11
Przepisy karne


 
Art. 35.
1. (68) Kto zabija, u鄉ierca zwierz albo dokonuje uboju zwierz璚ia z naruszeniem przepis闚 art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo zn璚a si nad nim w spos鏏 okre郵ony w art. 6 ust. 2 i art. 31, podlega karze pozbawienia wolno軼i do roku, ograniczenia wolno軼i albo grzywnie.

2. (69) Je瞠li sprawca czynu okre郵onego w ust. 1 dzia豉 ze szczeg鏊nych okrucie雟twem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do lat 2.

3. W razie skazania za przest瘼stwo okre郵one w ust. 1, s康 mo瞠 orzec przepadek zwierz璚ia, a w razie skazania za przest瘼stwo okre郵one w ust. 2, s康 orzeka przepadek zwierz璚ia - je瞠li sprawca jest jego w豉軼icielem.

4. W razie skazania za przest瘼stwo okre郵one w ust. 1 lub 2, s康 mo瞠 orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania okre郵onego zawodu, prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i lub wykonywania czynno軼i wymagaj帷ych zezwolenia, kt鏎e s zwi您ane z wykorzystywaniem zwierz徠 lub oddzia造waniem na nie, a tak瞠 mo瞠 orzec przepadek narz璠zi lub przedmiot闚 s逝膨cych do pope軟ienia przest瘼stwa oraz przedmiot闚 pochodz帷ych z przest瘼stwa.

5. (70) W razie skazania za przest瘼stwo okre郵one w ust. 1 lub 2, s康 mo瞠 orzec nawi您k w wysoko軼i od 25 z do 2.500 z na cel zwi您any z ochron zwierz徠, wskazany przez s康. tezy z pi鄉iennictwa

 
Art. 36.
1. (71) Kto narusza zakaz, o kt鏎ym mowa w art. 20, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do roku.

2-4. (72) (skre郵one).

 
Art. 37.
1. (73) Kto narusza nakazy albo zakazy okre郵one w art. 9, art. 12 ust. 1-6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 24 ust. 1-3, art. 25, art. 27, art. 28 ust. 1, 5 i 8-9, art. 29 ust. 1 i art. 30, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. Usi這wanie, pod瞠ganie i pomocnictwo do czynu okre郵onego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie ukarania za wykroczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo積a orzec przepadek narz璠zi lub przedmiot闚 s逝膨cych do pope軟ienia wykroczenia oraz przedmiot闚 z niego pochodz帷ych, jak r闚nie mo積a orzec przepadek zwierz璚ia.

4. (74) W razie pope軟ienia wykroczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo積a orzec nawi您k w wysoko軼i do 1.000 z na cel zwi您any z ochron zwierz徠.

 
Art. 37a. (75)
1. Kto prowadzi hodowl lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywn bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo積a orzec przepadek zwierz璚ia.

 
Art. 37b. (76)
Kto, wykonuj帷 dzia豉lno嗆 w zakresie zarobkowego transportu drogowego zwierz徠:

1) transportuje zwierz皻a 鈔odkami transportu, kt鏎e nie zosta造 dopuszczone do u篡cia w transporcie zwierz徠 przez powiatowego lekarza weterynarii, lub

2) nie zapewnia transportowanym zwierz皻om warunk闚 transportu okre郵onych w ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 5 i 6, podlega karze aresztu lub grzywny.

 
Art. 37c. (77)
1. Kto prowadzi hodowl zwierz徠 laboratoryjnych:

1) bez wymaganego zezwolenia lub

2) nie zapewnia zwierz皻om utrzymywanym w tych hodowlach w豉軼iwych warunk闚 bytowania, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo積a orzec przepadek zwierz徠.

 
Art. 38. (78)
1. S康 przekazuje zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwierz璚ia organizacji spo貫cznej, kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠, bior帷ej udzia w post瘼owaniu lub innej organizacji o takim samym statutowym celu dzia豉nia.

2. Organizacja spo貫czna, o kt鏎ej mowa w ust. 1, po otrzymaniu zawiadomienia jest obowi您ana powiadomi niezw這cznie powiatowego lekarza weterynarii o wej軼iu w posiadanie zwierz璚ia.

3. Po otrzymaniu powiadomienia, o kt鏎ym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii niezw這cznie przeprowadza badanie zwierz璚ia.

4. Organizacja spo貫czna, o kt鏎ej mowa w ust. 2, przekazuje zwierz nieodp豉tnie:

1) schronisku dla zwierz徠, je瞠li jest to zwierz domowe lub laboratoryjne, lub

2) pa雟twowej jednostce organizacyjnej prowadz帷ej gospodarstwo rolne, je瞠li jest to zwierz gospodarskie, lub

3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierz徠, je瞠li jest to zwierz wykorzystywane do cel闚 rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

5. Przekazanie zwierz璚ia, o kt鏎ym mowa w ust. 4, nast瘼uje za zgod podmiotu, kt鏎emu zwierz ma by przekazane.

6. W przypadku braku zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 5, lub wyst徙ienia innych okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych przekazanie zwierz璚ia podmiotom, o kt鏎ych mowa w ust. 4, zwierz mo瞠 zosta nieodp豉tnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj帷ej osobowo軼i prawnej albo osobie fizycznej, kt鏎a zapewni mu w豉軼iw opiek.

7. Z przekazania zwierz璚ia sporz康za si protok馧, kt鏎y zawiera:

1) dat przekazania zwierz璚ia,

2) nazw, siedzib i adres organizacji spo貫cznej przekazuj帷ej zwierz,

3) nazw i siedzib osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej albo imi, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej, kt鏎ej zwierz jest przekazywane,

4) okre郵enie gatunku, wieku i p販i zwierz璚ia,

5) informacj o stanie zdrowia zwierz璚ia.

8. Koszty wykonania orzeczenia o przepadku zwierz璚ia ponosi skazany.

 
Art. 39. (79)
1. W sprawach o przest瘼stwa okre郵one w art. 35 ust. 1 i 2, je瞠li nie dzia豉 pokrzywdzony, prawa pokrzywdzonego mo瞠 wykonywa organizacja spo貫czna, kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠.

2. (skre郵ony).

 
Art. 40. (80)
Organizacje spo貫czne, kt鏎ych statutowym celem dzia豉nia jest ochrona zwierz徠, mog wsp馧dzia豉 z w豉軼iwymi instytucjami pa雟twowymi i samorz康owymi w ujawnianiu oraz 軼iganiu przest瘼stw i wykrocze okre郵onych w ustawie.

 
Rozdzia 12
Zmiany w przepisach obowi您uj帷ych, przepisy przej軼iowe i ko鎍owe


 
Art. 41.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykrocze (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661 i Nr 106, poz. 677) skre郵a si art. 62.

 
Art. 42.
Do czasu wydania przepis闚 wykonawczych do ustawy, nie d逝瞠j jednak ni przez okres 12 miesi璚y od dnia jej wej軼ia w 篡cie, stosuje si odpowiednio przepisy dotychczasowe, je瞠li nie s sprzeczne z ustaw.

 
Art. 43.
Traci moc rozporz康zenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierz徠 (Dz. U. z 1932 r. Nr 42, poz. 417, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554).

 
Art. 44.
Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 30 dni od dnia og這szenia, z tym 瞠 przepis art. 12 ust. 4 oraz art. 34 ust. 3 w zakresie wykonywania uboju przez przyuczonego ubojowca wchodzi w 篡cie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 
O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
Copyright © 2002 - 2020 knieja.pl.