knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

Regulamin Post瘼owania Dyscyplinarnego w Polskim Zwi您ku υwieckim

Rozdzia I

 

Zasady og鏊ne

 

1

 

1.       Regulamin niniejszy reguluje post瘼owanie dyscyplinarne prowadzone przed s康ami 這wieckimi i przez rzecznik闚 dyscyplinarnych Polskiego Zwi您ku υwieckiego - zwanego dalej Zrzeszeniem.

 

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mo積a stosowa pomocniczo przepisy kodeksu post瘼owania karnego.

 

2

 

1.       S康y 這wieckie i rzecznicy dyscyplinarni prowadz post瘼owania dyscyplinarne w sprawach przewinie 這wieckich przeciwko osobom fizycznym - cz這nkom Zrzeszenia o czyny okre郵one w 137 statutu Zrzeszenia oraz by造m cz這nkom.

 

2.       Post瘼owanie dyscyplinarne obejmuje:

 

1)       post瘼owanie wyja郾iaj帷e;

 

2)       dochodzenie dyscyplinarne;

 

3)       post瘼owanie przed s康em;

 

4)       wykonywanie orzecze.

 

3.       Utrata cz這nkostwa w Zrzeszeniu po pope軟ieniu przewinienia 這wieckiego nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia post瘼owania dyscyplinarnego.

 

3

 

Nie wszczyna si post瘼owania, a wszcz皻e umarza, gdy:

 

1)         czyn nie nosi cech przewinienia 這wieckiego;

 

2)         sprawca w chwili pope軟ienia czynu nie by cz這nkiem Zrzeszenia;

 

3)         sprawca zmar;

 

4)         nast徙i這 przedawnienie;

 

5)         post瘼owanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zosta這 prawomocnie uko鎍zone lub wcze郾iej wszcz皻e toczy si;

 

6)         s康 lub rzecznik dyscyplinarny uzna, 瞠 kary porz康kowe zastosowane przez organa Zrzeszenia lub ko豉 這wieckiego s adekwatne do pope軟ionego przewinienia i stopnia winy;

 

7)         zachodz przes豉nki wymienione w 4 ust 3 niniejszego regulaminu.

 

4

 

1.       Po prawomocnym uniewinnieniu obwinionego przez s康 這wiecki lub prawomocnym umorzeniu post瘼owania przez rzecznika dyscyplinarnego, je瞠li nie nast徙i這 przekazanie sprawy zgodnie z ust. 3, organa Zrzeszenia i ko豉 這wieckiego nie mog stosowa za ten sam czyn kar porz康kowych.

 

2.       Zastosowanie przez zarz康 ko豉 這wieckiego kar porz康kowych przewidzianych statutem Zrzeszenia, a w przypadku cz這nk闚 niestowarzyszonych w ko豉ch 這wieckich, zastosowanie ich przez zarz康 okr璕owy nie stanowi przeszkody do wszcz璚ia post瘼owania dyscyplinarnego o ten sam czyn przez rzecznika dyscyplinarnego i s康 這wiecki.

 

3.       Je瞠li wina obwinionego nie budzi w徠pliwo軼i, szkodliwo嗆 czynu nie jest znaczna, obwiniony nie by do tej pory karany przez s康y 這wieckie, rzecznik dyscyplinarny b康 s康 這wiecki mog odst徙i od prowadzenia post瘼owania dyscyplinarnego i spraw przekaza zarz康owi ko豉, a w przypadku cz這nk闚 niestowarzyszonych - w豉軼iwemu zarz康owi okr璕owemu - celem wymierzenia kar porz康kowych.

 

5

 

1.       Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post瘼owanie po powzi璚iu informacji o pope軟ieniu przewinienia 這wieckiego.

 

2.       Obowi您ek powiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o ujawnieniu przewinienia 這wieckiego spoczywa: w przypadku polowa zbiorowych na prowadz帷ym polowanie lub zarz康zie ko豉, w pozosta造ch przypadkach na organach ko豉 i Zrzeszenia.

 

6

 

1.       Obwinionym jest osoba, przeciwko kt鏎ej wszcz皻o dochodzenie dyscyplinarne.

 

2.       W post瘼owaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzysta z pomocy obro鎍y - cz這nka Zrzeszenia, kt鏎y nie pe軟i funkcji w jego organach lub nie jest jego pracownikiem.

 

3.       Obwiniony nie ma obowi您ku dowodzenia swej niewinno軼i ani obowi您ku dostarczenia dowod闚 na swoj niekorzy嗆.

 

4.       Obwiniony ma prawo sk豉da wyja郾ienia, mo瞠 jednak bez podania powod闚 odm闚i ich sk豉dania. W tym post瘼owaniu nie mo瞠 by przes逝chiwany w charakterze 鈍iadka.

 

Rozdzia II

 

W豉軼iwo嗆 i sk豉d s康u

 

7

 

1.       S璠ziowie s康闚 這wieckich s niezawi郵i i podlegaj jedynie prawu.

 

2.       Dzia豉lno軼i s康u kieruje jego prezes.

 

3.       Zgromadzenie og鏊ne s璠zi闚 mo瞠 powo豉 jednego lub kilku zast瘼c闚 prezesa. Podzia obowi您k闚 mi璠zy zast瘼cami ustala prezes s康u.

 

4.       S璠ziowie sk豉daj przyrzeczenie o tre軼i:

 

"Maj帷 鈍iadomo嗆, 瞠 s璠ziowie s康闚 這wieckich s niezawi郵i, przyrzekam kierowa si normami prawa i etyki 這wieckiej oraz sta na ich stra篡".

 

5.       Na rozprawach s璠ziowie i rzecznicy dyscyplinarni wyst瘼uj w togach.

 

8

 

1.       W豉軼iwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okr璕owy s康 這wiecki, na terenie dzia豉nia kt鏎ego pope軟iono przewinienie 這wieckie.

 

2.       W uzasadnionych przypadkach G堯wny S康 υwiecki na wniosek Prezesa G堯wnego S康u υwieckiego, G堯wnego Rzecznika Dyscyplinarnego lub w豉軼iwego okr璕owego s康u 這wieckiego, mo瞠 powierzy spraw do rozpoznania w pierwszej instancji innemu okr璕owemu s康owi 這wieckiemu, przej望 spraw do w豉snego rozpoznania lub delegowa cz這nka G堯wnego S康u υwieckiego do przewodniczenia w sk豉dzie okr璕owego s康u 這wieckiego przy rozpoznawaniu sprawy.

 

3.       Spory o w豉軼iwo嗆 rozstrzyga G堯wny S康 υwiecki.

 

9

 

1.       S康y orzekaj w sk豉dzie trzech s璠zi闚, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

 

2.       Prezes s康u mo瞠 zarz康zi rozpoznanie sprawy na posiedzeniu przez jednego s璠ziego.

 

3.       S璠zia podlega wy陰czeniu, je瞠li sprawa dotyczy kt鏎ej z os鏏 wymienionych w 26 ust. 4 lub jest cz這nkiem tego samego ko豉 這wieckiego, co obwiniony lub pokrzywdzony.

 

4.       Stronom przys逝guje prawo z這瞠nia wniosku o wy陰czenie s璠ziego, je瞠li istniej okoliczno軼i mog帷e budzi uzasadnione w徠pliwo軼i, co do jego bezstronno軼i. Wiedz帷 o istnieniu takich okoliczno軼i, s璠zia powinien sam zg這si wniosek o wy陰czenie si przed terminem rozprawy. W sk豉dzie orzekaj帷ym w kwestii wy陰czenia nie mo瞠 bra udzia逝 s璠zia, kt鏎ego dotyczy wy陰czenie.

 

10

 

1.       Organa Zrzeszenia obowi您ane s udziela pomocy s康om 這wieckim i rzecznikom dyscyplinarnym. S康y 這wieckie i rzecznicy dyscyplinarni udzielaj sobie pomocy prawnej.

 

2.       Zarz康y okr璕owe i Zarz康 G堯wny Zrzeszenia prowadz sekretariaty w豉軼iwych s康闚 i rzecznik闚 dyscyplinarnych. Zarz康y te obowi您ane s wyznaczy protokolanta na rozprawy s康owe.

 

3.       Spos鏏 prowadzenia akt i repertori闚 s康闚 i rzecznik闚 dyscyplinarnych, a w szczeg鏊no軼i wzory dokument闚 okre郵aj w porozumieniu ze sob Prezes G堯wnego S康u υwieckiego i G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny.

 

 

Rozdzia III

 

Rzecznicy dyscyplinarni

 

11

 

Rzecznicy dyscyplinarni prowadz post瘼owania wyja郾iaj帷e i dochodzenia dyscyplinarne, a nadto wnosz i popieraj oskar瞠nie przed s康ami 這wieckimi i wykonuj inne czynno軼i, wynikaj帷e z przepis闚 niniejszego regulaminu.

 

12

 

W zakresie wykonywania swoich funkcji rzecznik dyscyplinarny jest niezale積y od innych organ闚 Zrzeszenia.

 

13

 

Przepisy 8 ust. 1 dotycz帷e w豉軼iwo軼i s康u stosuje si odpowiednio.

 

14

 

1.       Przepis 9 ust. 3 i 4 dotycz帷y wy陰czenia s璠ziego stosuje si odpowiednio.

 

2.       O wy陰czeniu rzecznika dyscyplinarnego postanawia G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny.

 

 

Rozdzia IV

Dochodzenia dyscyplinarne

 

15

 

1.       Po uzyskaniu wiadomo軼i o zdarzeniu, nosz帷ym znamiona przewinienia 這wieckiego, rzecznik dyscyplinarny mo瞠:

 

1)       wszcz望 i przeprowadzi post瘼owanie wyja郾iaj帷e;

 

2)       wszcz望 i przeprowadzi dochodzenie dyscyplinarne;

 

3)       odm闚i wszcz璚ia dochodzenia dyscyplinarnego lub wszcz皻e umorzy.

 

2.       Postanowienie o wszcz璚iu dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko osobom wymienionym w 148 ust. 3 statutu Zrzeszenia oraz przeciwko rzecznikom dyscyplinarnym i s璠ziom s康闚 這wieckich wymaga zatwierdzenia przez G堯wnego Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

3.       Rzecznik dyscyplinarny wszczynaj帷y dochodzenie dyscyplinarne przeciwko osobom wymienionym w ust. 2 przesy豉 odpis postanowienia o wszcz璚iu dochodzenia dyscyplinarnego do zatwierdzenia G堯wnemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu niezw這cznie po jego wydaniu. W przypadku odmowy zatwierdzenia postanowienie o wszcz璚iu dochodzenia dyscyplinarnego traci moc.

 

4.       Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, nosz帷ym znamiona przewinienia 這wieckiego, w przypadku, gdy nie jest znana osoba sprawcy, oraz w przypadku, gdy okoliczno軼i zdarzenia nie wskazuj jednoznacznie, i jest to przewinienie 這wieckie, rzecznik dyscyplinarny mo瞠 wszcz望 post瘼owanie wyja郾iaj帷e, kt鏎e ma na celu stwierdzenie, czy istniej podstawy do wszcz璚ia dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko cz這nkowi lub cz這nkom Zrzeszenia.

 

16

 

1.       Odpis postanowienia o wszcz璚iu dochodzenia dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny dor璚za:

 

1)         pokrzywdzonemu;

 

2)         obwinionemu;

 

3)         zarz康owi macierzystego ko豉 這wieckiego obwinionego, b康 w przypadku cz這nk闚 niestowarzyszonych z ko貫m 這wieckim, w豉軼iwemu zarz康owi okr璕owemu do kt鏎ych zwraca si jednocze郾ie o wydanie o obwinionym opinii;

 

4)         zarz康om niemacierzystych k馧 obwinionego;

 

5)         w豉軼iwemu zarz康owi okr璕owemu Zrzeszenia.

 

2.       Po wszcz璚iu dochodzenia dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny zwraca si do G堯wnego S康u υwieckiego o dostarczenie danych dotycz帷ych karalno軼i 這wieckiej obwinionego.

 

3.       Je瞠li istnieje uzasadnione podejrzenie, 瞠 przewinienie 這wieckie mo瞠 stanowi tak瞠 przest瘼stwo lub wykroczenie 軼igane z oskar瞠nia publicznego, rzecznik dyscyplinarny niezw這cznie zawiadamia o tym w豉軼iwego prokuratora lub jednostk policji. Zawiadomienie nie wstrzymuje biegu post瘼owania dyscyplinarnego.

 

17

 

1.       Je瞠li rzecznik dyscyplinarny uzna, 瞠 dochodzenie dyscyplinarne dostarczy這 dowod闚 winy obwinionego, sporz康za wniosek oskar篡cielski wraz z uzasadnieniem i odpisem dla obwinionego, kt鏎y wraz z aktami sprawy sk豉da s康owi 這wieckiemu.

 

2.       We wniosku oskar篡cielskim nale篡 dok豉dnie opisa zarzucany obwinionemu czyn, wskaza czas i miejsce jego pope軟ienia oraz naruszone zasady i przepisy kwalifikuj帷e ten czyn jako przewinienie 這wieckie okre郵one w 137 ust. 1 statutu Zrzeszenia.

 

3.       W przypadkach przewinie 這wieckich okre郵onych w 137 ust. 2 statutu Zrzeszenia rzecznik dyscyplinarny we wniosku powinien okre郵i nazw s康u, dat prawomocnego wyroku i przedstawi s康owi 這wieckiemu jako dow鏚 potwierdzony odpis wyroku.

 

4.       W przypadkach okre郵onych w 142 ust. 2 statutu Zrzeszenia do wniosku oskar篡cielskiego powinien by do陰czony odpis prawomocnego orzeczenia s康u.

 

5.       Rzecznik dyscyplinarny mo瞠 - za zgod obwinionego - do陰czy do wniosku oskar篡cielskiego wniosek o ukaranie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu okre郵onej we wniosku kary.

 

6.       Je瞠li zachodz warunki do wyst徙ienia z wnioskiem, o kt鏎ym mowa w ust. 5, a w 鈍ietle zebranych dot康 dowod闚 wyja郾ienia obwinionego nie budz w徠pliwo軼i, dalszych czynno軼i dowodowych w dochodzeniu mo積a nie przeprowadza.

 

18

 

1.       Je瞠li okoliczno軼i przytoczone w zawiadomieniu o przewinieniu 這wieckim lub informacje zebrane w post瘼owaniu wyja郾iaj帷ym nie daj podstaw do wszcz璚ia dochodzenia dyscyplinarnego albo wyst徙i przes豉nki wskazane w 3 regulaminu - rzecznik dyscyplinarny odmawia wszcz璚ia dochodzenia dyscyplinarnego.

 

2.       Je瞠li dochodzenie dyscyplinarne nie dostarczy這 podstaw do z這瞠nia wniosku oskar篡cielskiego lub rzecznik dyscyplinarny skorzysta z uprawnie wskazanych w 4 ust. 3 - wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego.

 

3.       Stwierdzaj帷 wyst瘼owanie istotnych nieprawid這wo軼i w gospodarce 這wieckiej, dzia豉lno軼i ko豉 lub jego zarz康u sprzyjaj帷ych pope軟ianiu przewinie 這wieckich, rzecznik dyscyplinarny wskazuje je organom nadrz璠nym w celu ich usuni璚ia. Organa, do kt鏎ych skierowano wyst徙ienie, maj obowi您ek powiadomi rzecznika dyscyplinarnego w terminie 30 dni od jego otrzymania, o podj皻ych 鈔odkach.

 

4.       W przypadku stwierdzenia w dzia豉lno軼i ko豉 nieprawid這wo軼i szczeg鏊nej wagi rzecznik dyscyplinarny mo瞠 wyst徙i o zastosowanie wobec ko豉 kar porz康kowych przewidzianych w statucie Zrzeszenia.

 

19

 

O odmowie wszcz璚ia lub umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osoby i organa wymienione w 16 ust. 1; obwinionemu i pokrzywdzonemu s逝篡 prawo z這瞠nia odwo豉nia do s康u 這wieckiego w豉軼iwego dla rozpoznania sprawy w terminie 14 dni od daty dor璚zenia odpisu postanowienia.

 

20

 

1.       Rozpoznaj帷 odwo豉nie s康 utrzymuje w mocy zaskar穎ne postanowienie lub uwzgl璠nia odwo豉nie i uchyla postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, zwracaj帷 mu akta w celu skierowania wniosku oskar篡cielskiego lub uzupe軟ienia materia逝 dowodowego. Postanowienie s康u jest prawomocne z chwil jego wydania.

 

2.       Zwracaj帷 akta dochodzenia dyscyplinarnego w celu jego uzupe軟ienia, s康 wskazuje konkretne czynno軼i dowodowe, jakie powinny by przeprowadzone.

 

21

 

1.       Rzecznik dyscyplinarny powinien zako鎍zy dochodzenie dyscyplinarne w terminie trzech miesi璚y od daty jego wszcz璚ia.

 

2.       W uzasadnionych przypadkach na wniosek okr璕owego rzecznika dyscyplinarnego, G堯wny Rzecznik Dyscyplinarny mo瞠 przed逝篡 ten termin na czas okre郵ony.

 

3.       Termin wskazany w ust. 1 nie biegnie w okresie zawieszenia dochodzenia dyscyplinarnego.

 

Rozdzia V

 

Dowody

 

22

 

1.       S康 這wiecki lub rzecznik dyscyplinarny dopuszcza wszystkie dowody, kt鏎e mog przyczyni si do wyja郾ienia sprawy, a w szczeg鏊no軼i:

 

1)         dokumenty;

 

2)         przes逝chania 鈍iadk闚;

 

3)         ogl璠ziny i dowody rzeczowe;

 

4)         opinie bieg造ch.

 

2.       S康 這wiecki i rzecznik dyscyplinarny maj obowi您ek uwzgl璠niania i badania okoliczno軼i przemawiaj帷ych zar闚no na korzy嗆, jak i na niekorzy嗆 obwinionego. Nie daj帷ych si usun望 w徠pliwo軼i nie wolno rozstrzyga na niekorzy嗆 obwinionego.

 

23

 

Dowody przeprowadza si na wniosek stron lub z urz璠u. We wniosku dowodowym strona winna wskaza konkretne 廝鏚這 dowodowe, a tak瞠 jakie okoliczno軼i maj by udowodnione.

 

24

 

1.       Wniosku dowodowego nie uwzgl璠nia si, je瞠li:

 

1)       przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;

 

2)       okoliczno嗆, kt鏎a ma by udowodniona jest ju dostatecznie wyja郾iona zgodnie z wnioskiem lub jest nieistotna dla sprawy;

 

3)       dow鏚 jest nieprzydatny dla stwierdzenia danej okoliczno軼i lub nie da si go przeprowadzi.

 

2.       Oddalenie wniosku dowodowego nast瘼uje w formie postanowienia.

 

25

 

1.       Dokumentem jest ka盥y przedmiot, z kt鏎ym zwi您ane jest okre郵one prawo, albo kt鏎y ze wzgl璠u na zawart w nim tre嗆 stanowi dow鏚 prawa, stosunku prawnego lub okoliczno軼i mog帷ej mie znaczenie prawne i znaczenie dla rozstrzygni璚ia sprawy.

 

2.       Dow鏚 z dokumentu przeprowadza si przez odczytanie jego tre軼i i do陰czenie do akt sprawy w oryginale lub odpisie.

 

26

 

1.       安iadkiem w post瘼owaniu dyscyplinarnym mo瞠 by ka盥a osoba, niezale積ie od przynale積o軼i do Zrzeszenia.

 

2.       Cz這nkowie Zrzeszenia wezwani przez rzecznika dyscyplinarnego lub s康 這wiecki w charakterze 鈍iadk闚 maj obowi您ek organizacyjny stawienia si w oznaczonym miejscu i czasie oraz z這瞠nia zezna. 安iadek, kt鏎y nie mo瞠 stawi si we wskazanym czasie, powinien niezw這cznie zawiadomi o tym s康 lub rzecznika dyscyplinarnego. Zeznanie 鈍iadka mo瞠 by zast徙ione jego o鈍iadczeniem lub innym pochodz帷ym od niego dokumentem.

 

3.       S康 mo瞠 zleci przes逝chanie 鈍iadka w ramach pomocy prawnej przez najbli窺zy jego miejsca zamieszkania s康, albo przes逝cha 鈍iadka przez wytypowanego s璠ziego w miejscu zamieszkania 鈍iadka. Przepis niniejszy stosuje si odpowiednio do rzecznik闚 dyscyplinarnych.

 

4.       Najbli窺i cz這nkowie rodziny obwinionego tj. rodzice, dzieci, ma鹵onek, rodze雟two, powinowaty w tym samym stopniu, osoba pozostaj帷a w stosunku przysposobienia oraz jej ma鹵onek, a tak瞠 osoba pozostaj帷a faktycznie we wsp鏊nym po篡ciu maj prawo odm闚i z這瞠nia zezna. O prawie tym nale篡 zainteresowanych pouczy.

 

5.       Przed rozpocz璚iem przes逝chania 鈍iadka uprzedza si go o odpowiedzialno軼i karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

 

27

 

1.       W razie potrzeby s康 lub rzecznik dyscyplinarny przeprowadza dow鏚 z ogl璠zin miejsca, rzeczy, osoby lub zwierz璚ia.

 

2.       Rzecz jest ka盥y przedmiot, kt鏎y jest no郾ikiem 郵ad闚 lub z racji swego istnienia, czy po這瞠nia sam jest 郵adem istotnym dla rozstrzygni璚ia sprawy. Je瞠li przedmiot taki jest w dyspozycji cz這nka Zrzeszenia, osoba ta zobowi您ana jest do okazania tego przedmiotu s康owi 這wieckiemu lub rzecznikowi dyscyplinarnemu.

 

28

 

1.       Je瞠li okoliczno軼i istotne dla rozstrzygni璚ia sprawy wymagaj dla ich interpretacji lub stwierdzenia wiadomo軼i specjalnych, powo逝je si bieg造ch lub zwraca o opini do w豉軼iwych instytucji.

 

2.       W charakterze bieg造ch nale篡 w miar mo磧iwo軼i powo造wa cz這nk闚 Zrzeszenia.

 

3.       Bieg造 sk豉da opini na pi鄉ie lub do protoko逝.

 

29

 

1.       Wszelkie pisma przeznaczone dla uczestnik闚 post瘼owania dor璚za si w taki spos鏏, by ich tre嗆 nie by豉 dost瘼na osobom niepowo豉nym.

 

2.       W zawiadomieniu lub wezwaniu nale篡 poda w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma si stawi adresat, a tak瞠 uprzedzi o skutkach niestawiennictwa.

 

3.       Pisma dor璚za si za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

4.       W razie chwilowej nieobecno軼i adresata w mieszkaniu, pismo mo瞠 by dor璚zone doros貫mu domownikowi.

 

5.       Pismo mo積a r闚nie pozostawi osobie upowa積ionej do odbioru korespondencji w miejscu sta貫go zatrudnienia adresata.

 

6.       Osobom pozbawionym wolno軼i dor璚za si pismo za po鈔ednictwem administracji odpowiedniego zak豉du.

 

7.       Rzecznika dyscyplinarnego zawiadamia si o rozprawach i posiedzeniach przez dor璚zenie wykazu spraw, kt鏎e maj by w danym dniu rozpoznane.

 

8.       W razie odmowy przyj璚ia pisma lub odmowy albo niemo積o軼i pokwitowania odbioru przez adresata i sporz康zeniu przez dor璚zaj帷ego na zwrotnym potwierdzeniu odbioru odpowiedniej wzmianki, dor璚zenie uwa瘸 si za dokonane.

 

9.       W szczeg鏊nych przypadkach mo積a zawiadamia lub wzywa osoby telefonicznie, telegraficznie lub faxem, pozostawiaj帷 w aktach notatk z podpisem osoby zawiadamiaj帷ej lub wzywaj帷ej.

 

10.   Je瞠li strona, nie podaj帷 nowego adresu, zmieni豉 miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wys豉ne pod tym adresem uwa瘸 si za dor璚zone.

 

11.   W post瘼owaniu dyscyplinarnym nale篡 unika nadmiernego formalizmu. Je瞠li osoby wezwane przez rzecznika dyscyplinarnego z這膨 zeznania na pi鄉ie i powiadomi go, 瞠 stawi si w s康zie 這wieckim, mo瞠 on zrezygnowa z ich przes逝chania. Nale篡 d捫y, aby sprawa w miar szybko znalaz豉 si w s康zie 這wieckim, a wi瘯szo嗆 dowod闚 by豉 przeprowadzona na rozprawie.

 

 

Rozdzia VI

 

Protoko造

 

30

 

1.       Z przebiegu dokonywanych czynno軼i s康 這wiecki i rzecznik dyscyplinarny sporz康zaj protoko造 lub notatki urz璠owe.

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm
 
O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
Copyright © 2002 - 2022 knieja.pl.