knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

ROZPORZ.ZENIE MINISTRA 吐ODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczeg馧owych zasad i warunk闚 wykonywania polowania oraz obowi您ku znakowania.

[Dz.U.2005.61.548 z dnia 15 kwietnia 2005 r.]


Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z p騧n zm.) zarz康za si, co nast瘼uje:

Rozdzia 1

Przepisy og鏊ne


1. Rozporz康zenie okre郵a:
 1. szczeg馧owe warunki wykonywania polowania;
 2. szczeg馧owe warunki znakowania tusz 這si, jeleni, danieli, muflon闚, sarn i dzik闚;
 3. wz鏎 upowa積ienia do wykonywania polowania indywidualnego;
 4. wz鏎 ksi捫ki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
2. Ilekro w rozporz康zeniu jest mowa o:
 1. ambonie - rozumie si przez to nadziemne stanowisko my郵iwskie, z kt鏎ego korzystaj my郵iwi w czasie polowania oczekuj帷 na zwierzyn;
 2. broni za豉dowanej - rozumie si przez to bro z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajduj帷ym si w broni magazynku;
 3. chmarze - rozumie si przez to stado 這si, jeleni lub danieli;
 4. flance - rozumie si przez to skrzyd這 linii my郵iwych zagi皻e w kierunku nadchodz帷ej naganki;
 5. lic闚ce - rozumie si przez to 豉ni prowadz帷 chmar i czuwaj帷 nad jej bezpiecze雟twem;
 6. miocie - rozumie si przez to okre郵on powierzchni pola lub lasu zawart mi璠zy nagank - przed rozpocz璚iem p璠zenia - a my郵iwymi, z kt鏎ej wyp豉szana jest zwierzyna;
 7. my郵iwym - rozumie si przez to osob fizyczn uprawnion do wykonywania polowania;
 8. nagance - rozumie si przez to jednego naganiacza lub grup naganiaczy wsp馧pracuj帷ych ze sob;
 9. narogach - rozumie si przez to jadalne narz康y wewn皻rzne zwierzyny grubej: p逝ca, serce, w徠rob i nerki;
 10. naganiaczu - rozumie si przez to uczestnika polowania, kt鏎ego zadaniem jest naganianie zwierzyny;
 11. nocy - rozumie si przez to okres doby zaczynaj帷y si godzin po zachodzie s這鎍a i ko鎍z帷y si godzin przed wschodem s這鎍a;
 12. otoku - rozumie si przez to link na kt鏎ej prowadzony jest pies;
 13. p璠zeniu - rozumie si przez to naganianie zwierzyny przez nagank w kierunku linii my郵iwych stoj帷ych na stanowiskach;
 14. podk豉daczu z psem - rozumie si przez to my郵iwego p璠z帷ego zwierzyn z psem lub psami w miocie;
 15. postrza趾u - rozumie si przez to zranion w wyniku postrza逝 zwierzyn;
 16. przyspieszniku - rozumie si przez to urz康zenie zmniejszaj帷e, przy oddawaniu strza逝, si喚 oporu j瞛yka spustowego;
 17. przystrzelaniu broni - rozumie si przez to wyregulowanie przyrz康闚 celowniczych, a nast瘼nie sprawdzenie na strzelnicy celno軼i oddawanych strza堯w;
 18. stanowisku - rozumie si przez to miejsce, na kt鏎ym my郵iwy podczas polowania zbiorowego oczekuje na zwierzyn.

Rozdzia 2

Warunki wykonywania polowania

3. 1. Do wykonywania polowania oraz odstrza逝 zwierz徠 stanowi帷ych nadzwyczajne zagro瞠nie dla 篡cia, zdrowia lub gospodarki cz這wieka dopuszczona jest wy陰cznie my郵iwska bro palna, z kt鏎ej po maksymalnym za豉dowaniu mo積a odda najwy瞠j sze嗆 pojedynczych strza堯w; magazynek broni samopowtarzalnej mo瞠 zawiera najwy瞠j dwa naboje.
2. Polowanie na zwierzyn grub odbywa si, z zastrze瞠niem ust. 3, wy陰cznie przy u篡ciu my郵iwskiej broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze minimum 5,6 mm oraz stosowanych do niej naboi my郵iwskich z pociskami p馧p豉szczowymi, kt鏎e w odleg這軼i 100 m od wylotu lufy posiadaj energi nie mniejsz ni:
 • 2500 J przy polowaniu na 這sie;
 • 2000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki;
 • 1000 J przy polowaniu na sarny i dziki warchlaki;
 • 500 J przy polowaniu na drapie積iki.
 • 3. Na zwierzyn, o kt鏎ej mowa w ust. 2, z wyj徠kiem 這si i jeleni byk闚, dopuszcza si polowanie z broni o lufach g豉dkich, z u篡ciem my郵iwskich naboi kulowych.
  4. Do wykonywania polowania na zwierzyn drobn, z zastrze瞠niem ust. 5, u篡wa si wy陰cznie my郵iwskich naboi 鈔utowych ze 鈔utem o 鈔ednicy do 4,5 mm.
  5. Na drapie積iki poluje si u篡waj帷 my郵iwskich naboi kulowych wymienionych w ust. 2 i 3, my郵iwskich naboi 鈔utowych wymienionych w ust. 4 lub naboi my郵iwskich z pociskami pe軟op豉szczowymi.

  4.1. Do wykonywania polowania dopuszcza si u篡wanie wy陰cznie przyrz康闚 optycznych umo磧iwiaj帷ych postrzeganie cel闚 w naturalnym 鈍ietle.
  2. Dopuszcza si dochodzenie postrza趾a przy u篡ciu sztucznego 鈍iat豉.

  5. 1. Przy wykonywaniu polowania nale篡 bra pod uwag, 瞠:
  1. polowanie z psami lub nagank mo瞠 odbywa si w okresie od 1 pa寮ziernika do 15 stycznia; ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami na ptactwo 這wne, z psami i nagank na lisy oraz poszukiwania postrza趾a z psem na otoku;
  2. poszukiwanie postrza趾a zwierzyny grubej w obwodzie 這wieckim, w kt鏎ym my郵iwy nie ma upowa積ienia do wykonywania polowania, mo瞠 odbywa si pod warunkiem zawiadomienia o tym dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego w ci庵u 24 godzin od chwili podj璚ia poszukiwa; poszukuj帷y postrza趾a mo瞠 korzysta z pomocy naganiacza lub innego my郵iwego, a tak瞠 przy udziale psa prowadzonego na otoku;
  3. my郵iwy powinien poszukiwa, dochodzi i u鄉ierci rann zwierzyn mo磧iwie szybko i w spos鏏 oszcz璠zaj帷y jej niepotrzebnych cierpie;
  4. dopuszcza si podniesienie zwierzyny drobnej, kt鏎a po strzale pad豉 w cudzym obwodzie 這wieckim w polu widzenia od granicy tego obwodu;
  5. polowanie na ptactwo mo瞠 odbywa si pod warunkiem u篡wania u這穎nego w tym celu psa, z tym 瞠 jeden pies przypada na nie wi璚ej ni trzech my郵iwych;
  6. polowanie na zwierzyn grub mo瞠 odbywa si pod warunkiem zapewnienia udzia逝 w poszukiwaniach postrza趾a, u這穎nego w tym celu psa.
  2. Je瞠li 1 pa寮ziernika przypada na dzie nast瘼ny po dniu wolnym od pracy, okres polowa z psami lub nagank, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1, rozpoczyna si pierwszego z dni wolnych od pracy bezpo鈔ednio przed 1 pa寮ziernika.
  3. Je瞠li 15 stycznia przypada na dzie poprzedzaj帷y dzie wolny od pracy, okres polowa z psami lub nagank, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1 ko鎍zy si ostatniego dnia wolnego od pracy z dni nast瘼uj帷ych bezpo鈔ednio po 15 stycznia.
  4. Przy okre郵aniu rozpocz璚ia i zako鎍zenia okresu polowa z psami lub nagank, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1, przyjmuje si, 瞠 dzie wolny od pracy to niedziele i 鈍i皻a okre郵one w odr瑿nych przepisach o dniach wolnych od pracy, oraz soboty.

  6. Podczas polowania nie strzela si do:
  1. lic闚ki;
  2. zwierzyny przy pa郾ikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach sta貫go dokarmiania, z wyj徠kiem polowa przy n璚iskach na dziki i drapie積iki;
  3. zwierzyny z pojazd闚 mechanicznych i konnych oraz 這dzi o nap璠zie mechanicznym z pracuj帷ym silnikiem;
  4. zwierzyny na ogrodzonych poletkach 瞠rowych w okresie wegetacji uprawianych na nich ro郵in i w czasie udost瘼niania ich zwierzynie;
  5. ptactwa nie b璠帷ego w locie, z wyj徠kiem jarz帳k闚, g瘰i i 造sek;
  6. zaj璚y pozostaj帷ych w bezruchu w terenie polnym;
  7. cel闚 nierozpoznanych.

  7. 1. Polowanie w nocy mo瞠 odbywa si na:
 • dziki, pi禦aki i drapie積iki 這wieckie - przez my郵iwego wyposa穎nego w my郵iwsk bro paln z zamontowanym optycznym przyrz康em celowniczym, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 1, oraz w lornetk;
 • g瘰i i kaczki - na zlotach i przelotach.
 • 2. My郵iwy poluj帷y w nocy jest obowi您any zachowa wyj徠kow ostro積o嗆, a w szczeg鏊no軼i:
 • zna dok豉dnie teren w rejonie polowania;
 • nie strzela w kierunku osad i dr鏬 publicznych;
 • przed strza貫m, w przypadku okre郵onym w ust. 1 pkt 1, osobi軼ie rozpozna przez lornetk cel i teren na linii strza逝;
 • w razie oddania strza逝 i niepodniesienia zwierzyny w nocy sprawdzi wynik strza逝 przy 鈍ietle dziennym.

 • Rozdzia 3

  Przepisy o zachowaniu bezpiecze雟twa na polowaniach

  8. My郵iwy jest odpowiedzialny za bezpieczne u篡wanie broni i amunicji i obowi您any jest do przestrzegania nast瘼uj帷ych zasad:
 • u篡wania broni my郵iwskiej sprawnej technicznie;
 • przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;
 • sprawdzania ka盥orazowo przed za豉dowaniem broni, czy lufy nie s zatkane;
 • trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w g鏎 lub w d馧: podczas 豉dowania i roz豉dowania broni, poruszania si w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w poje寮zie lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okoliczno軼iach - niezale積ie od tego, czy bro jest za豉dowana czy roz豉dowana.

 • 9. 1. Przy przechodzeniu, przeje盥瘸niu lub przebywaniu w obwodzie 這wieckim, w kt鏎ym my郵iwy nie ma upowa積ienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych 鈔odk闚 lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli bro my郵iwego musi by roz豉dowana i znajdowa si w futerale.
  2. Przy przechodzeniu lub przeje盥瘸niu przez tereny zabudowane, albo poruszaniu si pojazdem, w obwodzie, w kt鏎ym my郵iwy wykonuje polowanie, bro powinna by roz豉dowana.

  10.1. Na polowaniu zbiorowym bro wolno za豉dowa dopiero po zaj璚iu stanowiska przed pierwszym p璠zeniem.
  2. Na polowaniu zbiorowym mi璠zy p璠zeniami my郵iwy musi usun望 naboje z kom鏎 nabojowych przed zej軼iem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie naboj闚 do kom鏎 nabojowych mo瞠 nast徙i dopiero po zaj璚iu stanowiska w nast瘼nym p璠zeniu.
  3. Po zako鎍zeniu ostatniego p璠zenia, przed zej軼iem ze stanowiska, my郵iwy musi bro roz豉dowa.
  4. Prowadz帷y polowanie powinien wyrywkowo sprawdza w czasie przerw w polowaniu, czy my郵iwi usun瘭i naboje z kom鏎 nabojowych, a po jego zako鎍zeniu, czy my郵iwi roz豉dowali bro.
  5. U篡wanie optycznych przyrz康闚 celowniczych na polowaniu zbiorowym mo磧iwe jest wy陰cznie za zgod prowadz帷ego polowanie, pod warunkiem, 瞠 luneta ma ustalon krotno嗆 nie wi瘯sz ni trzy.

  11.1. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczeg鏊no軼i rowy, k豉dki, p這ty, wchodzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw w polowaniu podczas kt鏎ych bro nie jest odk豉dana, my郵iwy musi usun望 naboje& z kom鏎 nabojowych.
  2. W czasie poruszania si w terenie nier闚nym, zakrzewionym, grz御kim, 郵iskim, w g喚bokim 郾iegu, w momencie karcenia psa lub odbierania od niego aportu, troczenia ptactwa bro musi by zabezpieczona przed mo磧iwo軼i oddania strza逝.
  3. Od這穎na w czasie przerw w polowaniu bro musi by roz豉dowana, znajdowa si w pobli簑 i w polu widzenia my郵iwego oraz by zabezpieczona przed upadkiem.

  12. Nie celuje si i nie strzela si do zwierzyny, je瞠li:
 • na linii strza逝 znajduj si my郵iwi lub inne osoby albo zwierz皻a gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odleg這嗆 od nich nie gwarantuje warunk闚 bezpiecznego strza逝;
 • zwierzyna znajduje si na szczytach wzniesie;
 • zwierzyna znajduje si w odleg這軼i mniejszej ni 200 metr闚 od pracuj帷ych maszyn rolniczych.

 • 13.1. Celowanie do zwierzyny i oddanie strza逝 jest dopuszczalne dopiero po osobistym dok豉dnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantuj帷ych skuteczno嗆 strza逝 i mo磧iwo嗆 podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpiecze雟two otoczenia.
  2. My郵iwy mo瞠 odda strza do zwierzyny znajduj帷ej si od niego w odleg這軼i nie wi瘯szej ni:
 • 40 m - w razie strza逝 鈔utem lub kul z broni o lufach g豉dkich;
 • 100 m - w razie strza逝 kul z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu otwartych przyrz康闚 celowniczych;
 • 200 m - w razie strza逝 kul z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu optycznych przyrz康闚 celowniczych.

 • 14. Przyspiesznika u篡wa si jedynie na polowaniu indywidualnym, przy czym jego naci庵anie mo瞠 nast徙i dopiero po dok豉dnym rozpoznaniu zwierzyny i z這瞠niu si do strza逝; je瞠li strza nie nast徙i, bro nale篡 zabezpieczy przed mo磧iwo軼i oddania strza逝, a nast瘼nie zwolni przyspiesznik.

  15.1. My郵iwy nie mo瞠 wykonywa polowania w stanie po u篡ciu alkoholu lub innych 鈔odk闚 odurzaj帷ych.
  2. Na polowaniu zbiorowym prowadz帷y polowanie nie dopuszcza lub wyklucza z polowania osoby nieprzestrzegaj帷e regu, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

  16.1. My郵iwy jest obowi您any zachowa szczeg鏊n ostro積o嗆 w pos逝giwaniu si broni:
 • w terenie o ograniczonej widoczno軼i lub w warunkach zmniejszaj帷ych widoczno嗆;
 • przy nasilonych pracach w polu, pracach piel璕nacyjnych i eksploatacyjnych w lesie, przy zbiorze runa le郾ego.
 • 2. W sytuacji, gdy my郵iwemu towarzyszy osoba nieposiadaj帷a uprawnie do wykonywania polowania, jest on obowi您any pouczy j o sposobie zachowania si na polowaniu.

  17. Na polowaniu zbiorowym:
 • nie wolno strzela wzd逝 linii my郵iwych; za strza wzd逝 linii my郵iwych, uwa瘸 si strza, przy kt鏎ym pocisk kulowy lub skrajne 鈔uty wi您ki przechodz lub w przed逝瞠niu przesz造by w odleg這軼i mniejszej ni 10 m od stanowiska s御iada;
 • nie wolno strzela ze stanowiska na linii my郵iwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii my郵iwych, je瞠li odleg這嗆 mi璠zy tymi stanowiskami lub ukszta速owanie terenu nie zapewnia bezpiecze雟twa;
 • nie wolno zajmowa stanowisk w rowach, wykopach i zag喚bieniach terenu;
 • po zaj璚iu stanowiska my郵iwy jest obowi您any przyj望 pozycj stoj帷 lub siedz帷;
 • oddanie strza逝 mo瞠 nast徙i jedynie z pozycji stoj帷ej; ograniczenie to nie dotyczy strza堯w oddawanych z ambon;
 • strza kul do zwierzyny znajduj帷ej si poza miotem jest dopuszczalny na odleg這嗆 nie wi瘯sz ni 100 m;
 • strza kul do zwierzyny znajduj帷ej si w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczeg鏊nej ostro積o軼i, na odleg這嗆 nie wi瘯sz ni 40 m;
 • oddawanie strza逝 do zwierzyny p這wej w miot mo瞠 nast徙i tylko za zgod prowadz帷ego polowanie, w warunkach gwarantuj帷ych bezpiecze雟two;
 • nie wolno strzela do zwierzyny znajduj帷ej si w miocie, je瞠li naganka znajduje si od my郵iwego w odleg這軼i mniejszej ni 150 m w terenie otwartym i w odleg這軼i mniejszej ni 100 m w terenie le郾ym;
 • wolno strzela do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych my郵iwych, je瞠li strza oddaje si w g鏎 pod k徠em nie mniejszym ni 60, a na linii strza逝 nie ma ga喚zi lub innych przeszk鏚;
  1
 • oddawanie strza逝 mi璠zy poszczeg鏊nymi p璠zeniami jest dopuszczalne za zgod prowadz帷ego polowanie tylko do zwierzyny postrzelonej lub chorej.

 • 18. Podczas polowania z 這dzi, tylko jeden my郵iwy w danym momencie mo瞠 strzela do zwierzyny, oddaj帷 strza w kierunku innym ni osoby znajduj帷e si na 這dzi.

  19. W razie nieszcz窷liwego wypadku na polowaniu zbiorowym, prowadz帷y polowanie przerywa polowanie w celu natychmiastowego zorganizowania pomocy poszkodowanemu, a nast瘼nie:
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu;
 • organizuje transport poszkodowanego do plac闚ki s逝瘺y zdrowia lub wzywa lekarza;
 • zabezpiecza miejsce i 郵ady wypadku;
 • w miar mo磧iwo軼i odtwarza okoliczno軼i, w kt鏎ych zdarzy si wypadek, ustala jego 鈍iadk闚 i sporz康za odr璚zny szkic sytuacyjny;
 • sporz康za protok馧.

 • 20.1. Je瞠li nieszcz窷liwy wypadek na polowaniu zbiorowym powsta w zwi您ku z u篡ciem broni, prowadz帷y polowanie opr鏂z obowi您k闚 okre郵onych w 19 jest obowi您any:
 • odebra i zabezpieczy bro sprawcy i poszkodowanego;
 • bezzw這cznie powiadomi o wypadku najbli窺z jednostk Policji;
 • ustali numery stanowisk, jakie w momencie zaistnienia wypadku zajmowali my郵iwi i zabezpieczy kartki z numerami stanowisk.
 • 2. Protok馧, o kt鏎ym mowa w 19 pkt 5, sporz康za si w trzech egzemplarzach, podpisanych przez prowadz帷ego polowanie oraz 鈍iadk闚 wypadku.
  3. Protoko造 przekazuje si dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego, a w przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, r闚nie Policji.


  Rozdzia 4

  Polowanie indywidualne

  21. 1. Polowaniem indywidualnym jest polowanie wykonywane przez jednego my郵iwego dzia豉j帷ego niezale積ie od innych my郵iwych znajduj帷ych si w tym samym obwodzie 這wieckim.
  2. Polowanie indywidualne nie mo瞠 odbywa si z u篡ciem naganki lub podk豉dacza z psem.

  22.1. Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu wej軼ia w posiadanie zwierzyny, kt鏎 okre郵a upowa積ienie do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej "upowa積ieniem".
  2. Upowa積ienie jest drukiem 軼is貫go zarachowania i jest wydawane na jeden obw鏚 這wiecki w dw鏂h egzemplarzach, po jednym dla my郵iwego oraz dla dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego.
  3. Wydane upowa積ienie mo瞠 zosta przed逝穎ne tylko jeden raz.
  4. My郵iwy przekazuj帷 do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upowa積ienia osobie prowadz帷ej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji.
  5. My郵iwy jest obowi您any zwr鏂i wydaj帷emu upowa積ienie po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu wa積o軼i.
  6. Wz鏎 upowa積ienia stanowi za陰cznik nr 1 do rozporz康zenia.

  23.1 Ksi捫ka ewidencji pobytu my郵iwych na polowaniu indywidualnym, zwana dalej "ksi捫k ewidencji", powinna znajdowa si na terenie obwodu 這wieckiego.
  2. O miejscu wy這瞠nia ksi捫ki ewidencji oraz o danych personalnych (imi, nazwisko i adres) osoby upowa積ionej do dokonywania wpis闚, dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego jest obowi您any poinformowa pisemnie w豉軼iwego nadle郾iczego oraz okazywa mu j lub upowa積ionej przez niego osobie, a tak瞠 innym upowa積ionym do tego osobom na ka盥e 膨danie.

  24. Wz鏎 ksi捫ki ewidencji stanowi za陰cznik nr 2 do rozporz康zenia.


  Rozdzia 5

  Polowanie zbiorowe

  25.1. Za polowanie zbiorowe uwa瘸 si polowanie wykonywane z udzia貫m co najmniej dw鏂h wsp馧dzia豉j帷ych ze sob my郵iwych lub my郵iwego i naganiacza zorganizowane przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego i prowadzone przez wyznaczonego przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego my郵iwego, zwanego "prowadz帷ym polowanie", z zastrze瞠niem 5 ust. 1 pkt 2.
  2. Polowanie zbiorowe mo瞠 by wykonywane z udzia貫m zar闚no naganki, jak i ps闚.
  3. Pierwsze p璠zenie nie mo瞠 rozpocz望 si wcze郾iej ni o wschodzie s這鎍a, a ostatnie p璠zenie nie mo瞠 zako鎍zy si p騧niej ni o zachodzie s這鎍a.

  26.1. Prowadz帷y polowanie jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie zgodnie z przepisami oraz w warunkach zapewniaj帷ych bezpiecze雟two uczestnikom i otoczeniu.
  2. Prowadz帷y polowanie powinien przeprowadza je w spos鏏 niepowoduj帷y szk鏚 w uprawach.
  3. Prowadz帷y polowanie mo瞠 zleci uczestnikom wykonanie niekt鏎ych czynno軼i zwi您anych z polowaniem.

  27.1. Podczas polowania zbiorowego jego uczestnicy s obowi您ani podporz康kowa si poleceniom prowadz帷ego polowanie.
  2. Je瞠li polecenia wydawane przez prowadz帷ego polowanie zbiorowe lub spos鏏 prowadzenia przez niego polowania s sprzeczne z obowi您uj帷ymi przepisami lub mog zagra瘸 bezpiecze雟twu otoczenia, my郵iwy mo瞠 wycofa si z polowania, zawiadamiaj帷 o tym prowadz帷ego polowanie.
  3. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 2, my郵iwy zawiadamia o tym niezw這cznie dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego.

  28. Dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego kieruj帷 si trosk o bezpiecze雟two os鏏 i mienia, o terminach organizowanych przez siebie polowa zbiorowych zawiadamia w豉軼iwych miejscowo nadle郾iczych oraz w鎩t闚 (burmistrz闚, prezydent闚 miast).

  29.1. Prowadz帷y polowanie lub wyznaczony przez niego my郵iwy przed rozpocz璚iem polowania sporz康za list naganiaczy, dokonuje odprawy naganki, informuje o warunkach polowania, w szczeg鏊no軼i o obowi您kach i sposobie zachowania si podczas polowania, w tym u篡wania ps闚 i dochodzenia postrza趾闚.
  2. Osoby przyj皻e do naganki nale篡 otoczy opiek, a w czasie polowania sprawdza ich obecno嗆.
  3. Organizuj帷y polowanie zbiorowe oraz prowadz帷y to polowanie s odpowiedzialni za zaopatrzenie naganiaczy w wierzchnie okrycie, zapewniaj帷e ich dobr widzialno嗆 przez my郵iwych.

  30.1. Prowadz帷y polowanie jest odpowiedzialny za sporz康zenie listy my郵iwych przed przyst徙ieniem do odprawy.
  2. Polowanie uwa瘸 si za rozpocz皻e z chwil przyst徙ienia do odprawy my郵iwych.

  31.1. Prowadz帷y polowanie w trakcie odprawy my郵iwych powinien:
 • poinformowa, jak zwierzyn, w jakiej ilo軼i przewidziano do odstrza逝;
 • poinformowa, komu powierzono apteczk;
 • om闚i przewidziane sygna造 i obowi您uj帷e zasady bezpiecze雟twa, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem aktualnych warunk闚 terenowych i atmosferycznych, oraz przekaza inne uwagi dotycz帷e polowania;
 • okaza my郵iwym uczestnicz帷ym w polowaniu wszystkie psy, kt鏎e mog bra udzia w tym polowaniu;
 • sprawdzi dokumenty uprawniaj帷e do udzia逝 w polowaniu.
 • 2. Po odprawie dokonuje si losowania stanowisk; numeracja stanowisk zaczyna si od lewej flanki.
  3. Prowadz帷y polowanie mo瞠 nie bra udzia逝 w losowaniu stanowisk; w takim przypadku, po rozprowadzeniu ma obowi您ek zaj望 stanowisko za ostatnim z rozprowadzonych my郵iwych.

  32.1. 1. Na polowaniu u篡wa si sygna堯w d德i瘯owych oznaczaj帷ych:
 • ruszenie naganki;
 • zakaz strza逝 w miot;
 • koniec p璠zenia i obowi您ek usuni璚ia naboj闚 z kom鏎 nabojowych.
 • 2. Prowadz帷y polowanie:
 • ustala rodzaj sygna堯w oznaczaj帷ych czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1;
 • mo瞠 zarz康zi pomini璚ie pierwszego i drugiego sygna逝 jako niecelowych lub mog帷ych wprowadzi w b陰d uczestnik闚 polowania; naganka rusza w闚czas o godzinie okre郵onej przez prowadz帷ego polowanie, a warunki oddania strza逝 ustala si na podstawie 17;
 • obowi您any jest w przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt 2, poinformowa wszystkich uczestnik闚 polowania o tych zmianach i o znaczeniu ka盥ego sygna逝;
 • jest odpowiedzialny za rozprowadzenie my郵iwych na stanowiska;
 • powinien ka盥orazowo, przed rozprowadzeniem my郵iwych na stanowiska, poda im miejsce lub kierunek zbi鏎ki po zako鎍zeniu p璠zenia.

 • 33. Na polowaniu zbiorowym:
 • my郵iwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzaj帷ego, przy czym wolno mu przesun望 si nie wi璚ej ni trzy metry w prawo lub w lewo wzd逝 linii my郵iwych;
 • w czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku my郵iwy jest obowi您any zachowywa si cicho i spokojnie;
 • po zaj璚iu stanowiska my郵iwy nawi您uje 陰czno嗆 wzrokow z my郵iwymi na s御iednich stanowiskach i w miar mo磧iwo軼i potwierdza to widocznym ruchem r瘯i;
 • my郵iwy pozostaje na stanowisku, a do sygna逝 oznajmiaj帷ego koniec p璠zenia, z zastrze瞠niem pkt 5;
 • w sytuacji wymagaj帷ej niesienia w nag造ch wypadkach pomocy innym osobom, my郵iwy, schodz帷 ze stanowiska, powinien w miar mo磧iwo軼i powiadomi o tym swoich s御iad闚 oraz roz豉dowa bro, z zastrze瞠niem pkt 6;
 • zej軼ie ze stanowiska z broni za豉dowan jest dopuszczalne tylko w razie konieczno軼i udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzyn.

 • 34.1. Na polowaniu zbiorowym na zwierzyn grub prowadz帷y polowanie mo瞠 obsadzi my郵iwymi sta貫 miejsca przechodzenia zwierzyny, w tym tak瞠 z bok闚 i z ty逝 p璠zenia.
  2. Je瞠li my郵iwy lub my郵iwi spe軟iaj w danym p璠zeniu rol naganki, obowi您uje ich bezwzgl璠ny zakaz strzelania z uwzgl璠nieniem ust. 3, a bro musz mie roz豉dowan.
  3. Je瞠li nagank stanowi wy陰cznie jeden lub dw鏂h my郵iwych korzystaj帷y z ps闚, prowadz帷y polowanie mo瞠 zezwoli jednemu lub obu na strzelanie podczas p璠zenia wy陰cznie do dzik闚.
  4. Je瞠li w polowaniu na zwierzyn grub dopuszcza si mo磧iwo嗆 strzelania zaj璚y, do naganiania zwierzyny nie wolno u篡wa ps闚.

  35.1. Polowanie na zaj帷e odbywa si przy udziale co najmniej sze軼iu my郵iwych z uwzgl璠nieniem dodatkowo nast瘼uj帷ych warunk闚:
 • p璠zenie odbywa si bez udzia逝 ps闚;
 • my郵iwi s rozstawieni na linii wzd逝 jednego z bok闚 miotu i na flankach, a naganka jest rozstawiona naprzeciwko tej linii;
 • na flance nie mo瞠 znajdowa si wi璚ej ni dw鏂h my郵iwych.

 • 36.1. My郵iwy po zaj璚iu stanowiska mo瞠 strzela do ukazuj帷ej si zwierzyny, pod warunkiem, 瞠 jego s御iedzi zaj瘭i ju stanowiska.
  2. My郵iwy mo瞠 strzela do zwierzyny znajduj帷ej si co najwy瞠j w po這wie odleg這軼i mi璠zy stanowiskami z zastrze瞠niem ust. 3.
  3. Do zwierzyny znajduj帷ej si bli瞠j stanowiska s御iada wolno strzela dopiero po oddaniu przez niego dw鏂h nieskutecznych strza堯w lub po wyra幡ym zasygnalizowaniu przez niego rezygnacji z oddania strza堯w lub drugiego strza逝.

  37. W przypadku ma造ch odleg這軼i mi璠zy stanowiskami my郵iwych, prowadz帷y polowanie zbiorowe mo瞠 zarz康zi strzelanie tylko w lew stron; ograniczenie to nie dotyczy stoj帷ego na prawej flance.

  38. Prowadz帷y polowanie mo瞠 zarz康zi oddanie pierwszego strza逝 do okre郵onego gatunku zwierzyny lub zdecydowa w danym p璠zeniu o wy陰czno軼i strza逝 do okre郵onego gatunku zwierzyny.

  39. My郵iwy mo瞠 - za zgod prowadz帷ego polowanie - zabra ze sob na stanowisko psa. W takim przypadku:
 • pies powinien by trzymany na otoku;
 • my郵iwy mo瞠 u篡wa psa do dochodzenia postrza趾a tylko po zako鎍zeniu p璠zenia i za zgod prowadz帷ego polowanie.

 • 40.1 Obowi您ek dochodzenia i dostrzelenia postrza趾a spoczywa na my郵iwym, kt鏎y go postrzeli.
  2. Prowadz帷y polowanie obowi您any jest dopilnowa spe軟ienia obowi您ku, o kt鏎ym mowa w ust. 1.
  3. Prowadz帷y polowanie, na pro軸 my郵iwego, powinien udzieli mu pomocy podczas dochodzenia postrza趾a zwierzyny grubej.
  4. My郵iwy dochodz帷y postrza趾a nie mo瞠 wymaga przerwania polowania.
  5. My郵iwy powracaj帷y z poszukiwania postrza趾a jest obowi您any zatrzyma si w bezpiecznym miejscu; mo瞠 w陰czy si do polowania po zako鎍zeniu p璠zenia i zg這szeniu powrotu prowadz帷emu polowanie.

  41.1. My郵iwy, kt鏎y sp騧ni si na polowanie, mo瞠 wzi望 w nim udzia za zgod prowadz帷ego polowanie, nie wcze郾iej ni po zako鎍zeniu rozpocz皻ego p璠zenia; nie mo瞠 膨da powt鏎zenia losowania stanowisk i zajmuje stanowiska wed逝g wskaza prowadz帷ego polowanie.
  2. Uczestnik polowania, kt鏎y zamierza opu軼i polowanie przed jego zako鎍zeniem, mo瞠 to zrobi w przerwie mi璠zy p璠zeniami i po powiadomieniu prowadz帷ego polowanie.
  3. Do obowi您k闚 prowadz帷ego polowanie nale篡 poinformowanie wszystkich uczestnik闚 o do陰czeniu lub wycofaniu si uczestnika polowania.


  42.1. Polowanie zbiorowe uwa瘸 si za zako鎍zone z chwil og這szenia jego zako鎍zenia przez prowadz帷ego polowanie.
  2. Prowadz帷y polowanie zbiorowe w terminie do siedmiu dni od zako鎍zenia polowania, sporz康za protok馧 zawieraj帷y:
 • numer lub numery obwod闚 這wieckich;
 • dat odbycia polowania zbiorowego;
 • wyszczeg鏊nienie gatunk闚 zwierzyny przewidzianej do odstrza逝;
 • godzin rozpocz璚ia i zako鎍zenia polowania zbiorowego;
 • list uczestnik闚;
 • wyszczeg鏊nienie pozyskanej zwierzyny;
 • spos鏏 zagospodarowania pozyskanej zwierzyny;
 • uwagi dotycz帷e przebiegu polowania zbiorowego.
 • 3. Prowadz帷y polowanie przekazuje protok馧, o kt鏎ym mowa w ust. 1, dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego.
  4. Dla tusz zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego wydaje 鈍iadectwo pochodzenia zwierzyny, b璠帷e drukiem 軼is貫go zarachowania.
  5. 安iadectwo pochodzenia zwierzyny wydaje si w dw鏂h egzemplarzach, z czego jeden dostarcza si osobie prowadz帷ej punkt skupu wraz z tuszami pozyskanej zwierzyny.
  6. 安iadectwo pochodzenia zwierzyny stanowi druk 軼is貫go zarachowania, kt鏎y zawiera:
  1) piecz耩 dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego;
  2) miejsce i dat wystawienia;
  3) numer dokumentu;
  4) dane dotycz帷e zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym:
  a) gatunek oraz p貫 sztuki zwierzyny,
  b) dat oraz godzin pozyskania,
  5) miejsce pozyskania:
  a) numer obwodu 這wieckiego,
  b) nadle郾ictwo,
  c) wojew鏚ztwo,
  6) czytelny podpis za dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego.

  Rozdzia 6

  Rozstrzyganie spornych strza堯w

  43. 1. Je瞠li dw鏂h lub wi璚ej my郵iwych strzela這 do tej samej sztuki zwierzyny, w wyniku czego zwierzyna pad豉, strzelaj帷y uzgadniaj mi璠zy sob, kt鏎y z nich j ustrzeli.
  2. W przypadku braku porozumienia, kt鏎emu z nich nale篡 przyzna strzelon 鈔utem zwierzyn drobn - prowadz帷y polowanie mo瞠 rozstrzygn望 sp鏎 stosuj帷 nast瘼uj帷e kryteria:
 • po kolejnych strza豉ch - decyduj帷y jest strza, kt鏎y unieruchomi zwierzyn;
 • po jednoczesnych strza豉ch - decyduj帷y jest strza oddany z bli窺zej odleg這軼i, a w razie r闚nych odleg這軼i - strza oddany w lew stron;
 • w razie dostrzelenia przez innego my郵iwego zranionego ptaka nale篡 on do my郵iwego, kt鏎y go zrani.


 • 44.1. Je瞠li zainteresowani my郵iwi nie mog porozumie si, kt鏎emu z nich przyzna nale篡 zwierzyn strzelon kul, ka盥y z nich wyznacza spo鈔鏚 my郵iwych uczestnicz帷ych w polowaniu po jednym arbitrze, a ci z kolei wybieraj super arbitra.
  2. Zesp馧 arbitr闚 wydaje decyzj stosuj帷 nast瘼uj帷e kryteria:
 • po 2 lub wi璚ej kolejnych celnych strza豉ch kulowych - decyduj帷y jest pierwszy strza unieruchamiaj帷y zwierzyn lub uznany za 鄉iertelny;
 • po jednoczesnych strza豉ch - decyduje strza uznany za 鄉iertelny;
 • po jednoczesnych strza豉ch uznanych za 鄉iertelne decyduje strza dany z bli窺zej odleg這軼i, a w razie r闚nych odleg這軼i - strza dany w lew stron.

 • 45.1. Rozstrzygni璚ie sporu o strzelon zwierzyn powinno nast徙i zaraz po podniesieniu sztuki spornej i zg這szeniu o tym prowadz帷emu polowanie.
  2. Niezg這szenie przez zainteresowanego my郵iwego prowadz帷emu polowanie swych roszcze do spornej zwierzyny zaraz po podniesieniu sztuki spornej, pozbawia go prawa do ubiegania si o jej przyznanie.

  46. Decyzje prowadz帷ego polowanie albo zespo逝 arbitr闚 w sprawie spornych strza堯w s ostateczne i powinny by podane do wiadomo軼i wszystkim my郵iwym bior帷ym udzia w polowaniu.

  Rozdzia 7

  Polowanie z ptakami 這wczymi

  47.1. Polowanie przy pomocy ptak闚 這wczych mo瞠 odbywa si indywidualnie lub zbiorowo.
  2. Przy wykonywaniu polowania z u篡ciem ptak闚 這wczych stosuje si nast瘼uj帷e metody:
 • 這wy indywidualne - z ptakiem 這wczym z r瘯awicy, z ptakiem 這wczym z wolnego lotu, lotu towarzysz帷ego, z czatu, z konia albo z podjazdu;
 • 這wy zbiorowe - z ruchom lini sokolnik闚.
 • 3. Podczas 這w闚 zbiorowych, w trakcie wykonywania pracy przez jednego ptaka 這wczego, wszystkie pozosta貫 wsp馧uczestnicz帷e w 這wach ptaki winny znajdowa si na r瘯awicach sokolnik闚 i w tym czasie nie mog by u篡te do 這w闚.


  Rozdzia 8

  Pokot

  48.1. Pokot to tradycyjny spos鏏 u這瞠nia pozyskanej zwierzyny przed zako鎍zeniem polowania zbiorowego.
  2. Przy strzelonej zwierzynie, le膨cej w okre郵onym porz康ku wed逝g 這wieckiej hierarchii i tradycji, zbieraj si i ustawiaj my郵iwi oraz naganka.

  49.1. Prowadz帷y polowanie podaje wyniki polowania, og豉sza kr鏊a polowania i wicekr鏊闚 oraz dokonuje dekoracji.
  2. Pokot powinien by - w miar mo磧iwo軼i - u鈍ietniony tradycyjnymi sygna豉mi my郵iwskimi.


  Rozdzia 9

  Znakowanie

  50.1. Znakowanie odbywa si za pomoc znaku podlegaj帷ego 軼is貫mu zarachowaniu.
  2. Znak sk豉da si z dw鏂h cz窷ci, z kt鏎ych jedna jest zak豉dana na naci璚ie wykonane pomi璠zy ko軼i skokow a 軼i璕nem Achillesa, natomiast druga jest do陰czana do narog闚 pozyskanej zwierzyny.
  3. Konstrukcja znaku powinna uniemo磧iwi jego ponowne u篡cie.
  4. Wz鏎 oraz opis znaku stanowi za陰cznik nr 3 do rozporz康zenia.

  51.1. Osoba prowadz帷a punkt skupu odmawia przyj璚ia tuszy zwierzyny, je瞠li wraz z tusz nie zosta這 okazane upowa積ienie lub dostarczone 鈍iadectwo pochodzenia zwierzyny.
  2. Dostaczaj帷y otrzymuje od osoby prowadz帷ej skup dokument stwierdzaj帷y przyj璚ie tuszy do punktu skupu, kt鏎y stanowi druk 軼is貫go zarachowania.
  3. Dokument stwierdzaj帷y przyj璚ie tuszy do punktu skupu zawiera:
  1) piecz耩 przedsi瑿iorcy prowadz帷ego punkt skupu;
  2) okre郵enie miejscowo軼i punktu skupu;
  3) numer dokumentu;
  4) okre郵enie dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego;
  5) imi i nazwisko my郵iwego lub osoby dostarczaj帷ej tusz;
  6) adres my郵iwego lub osoby dostarczaj帷ej tusz;
  7) dat, godzin i miejsce pozyskania zwierzyny;
  8) okre郵enie gatunku pozyskanej zwierzyny oraz numer tuszy w upowa積ieniu lub w 鈍iadectwie pochodzenia zwierzyny;
  9) numer znaku, o kt鏎ym mowa w 50 ust. 1;
  10) numer obwodu 這wieckiego;
  11) wojew鏚ztwo;
  12) okre郵enie klasy jako軼i tuszy;
  13) wag tuszy wyra穎n w kg;
  14) cen jednostkow za kg tuszy;
  15) warto嗆 tuszy;
  16) numer upowa積ienia lub 鈍iadectwa pochodzenia zwierzyny;
  17) o鈍iadczenie my郵iwego lub osoby dostarczaj帷ej tusz o braku zastrze瞠 wagowych i jako軼iowych oraz o za陰czeniu o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produkt闚 pochodzenia zwierz璚ego (Dz. U. Nr 33, poz. 288);
  18) dat i godzin przyj璚ia tuszy potwierdzon podpisem przyjmuj帷ego;
  19) podpis my郵iwego lub osoby dostarczaj帷ej tusz.  Rozdzia 10

  Przepisy ko鎍owe

  52. Rozporzdzenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia. (rozporz康zenie wesz這 w 篡cie 30 kwietnia 2005)
   
  O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
  Copyright © 2002 - 2022 knieja.pl.