knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

USTAWA z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. Prawo 這wieckie

Rozdzia 1 - Przepisy og鏊ne


Art. 1
υwiectwo, jako element ochrony 鈔odowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochron zwierz徠 這wnych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, le郾ej i rybackiej.


Art. 2
Zwierz皻a 這wne w stanie wolnym, jako dobro og鏊nonarodowe, stanowi w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.


Art. 3
Celem 這wiectwa jest:
1) ochrona, zachowanie r騜norodno軼i i gospodarowanie populacjami zwierz徠 這wnych,
2) ochrona i kszta速owanie 鈔odowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunk闚 bytowania zwierzyny,
3) uzyskiwanie mo磧iwie wysokiej kondycji osobniczej i jako軼i trofe闚 oraz w豉軼iwej liczebno軼i populacji poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierzyny przy zachowaniu r闚nowagi 鈔odowiska przyrodniczego,
4) spe軟ianie potrzeb spo貫cznych w zakresie uprawiania my郵istwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury 這wieckiej.


Art. 4
1. Gospodarka 這wiecka jest to dzia豉lno嗆 w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
2. Polowanie oznacza:

1) tropienie, strzelanie z my郵iwskiej broni palnej, 這wienie sposobami dozwolonymi zwierzyny 篡wej,

2) 這wienie zwierzyny przy pomocy ptak闚 這wczych, za zezwoleniem Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa, - zmierzaj帷e do wej軼ia w jej posiadanie.
3. K逝sownictwo oznacza dzia豉nie zmierzaj帷e do wej軼ia w posiadanie zwierzyny w spos鏏 nie b璠帷y polowaniem albo z naruszeniem warunk闚 dopuszczalno軼i polowania.


Art. 5
Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa po zasi璕ni璚iu opinii Ministra Rolnictwa i Gospodarki 砰wno軼iowej oraz Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Zwi您ku υwieckiego ustali, w drodze rozporz康zenia, list gatunk闚 zwierz徠 這wnych.
(Rozporz康zenie z dnia 3 grudnia 1996 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 1, poz. 5, z dnia 2.04. 1998 r. Dz.U. Nr 50, poz. 314)


Rozdzia 2
Organy administracji w zakresie 這wiectwaArt. 6
Naczelnym organem administracji rz康owej w zakresie 這wiectwa jest Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa.


Art. 7
Administracj w zakresie 這wiectwa sprawuj wojewodowie, o ile ustawa nie stanowi inaczej.


Rozdzia 3
Zasady gospodarki 這wieckiejArt. 8
1. Gospodarka 這wiecka prowadzona jest w obwodach 這wieckich przez dzier瘸wc闚 lub zarz康c闚.
2. Odstrza造 redukcyjne zwierz徠 這wnych w parkach narodowych i rezerwatach, prowadzone w oparciu o przepisy o ochronie przyrody, odbywaj si na zasadach okre郵onych w ustawie i zgodnie z obowi您uj帷ymi okresami ochronnymi i kryteriami selekcji.
3. Gospodarka 這wiecka prowadzona jest na zasadach okre郵onych w ustawie i w oparciu o:

1) roczne plany 這wieckie ustalane przez dzier瘸wc闚 obwod闚 這wieckich, opiniowane przez zarz康 gminy i zatwierdzane przez nadle郾iczego Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, a w obwodach nie wydzier瘸wionych ustalane przez zarz康c闚 tych obwod闚 i zatwierdzane przez dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe,

2) wieloletnie 這wieckie plany hodowlane ustalane przez dyrektor闚 regionalnych dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w porozumieniu z wojewodami i Polskim Zwi您kiem υwieckim.
4. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki 砰wno軼iowej oraz po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady sporz康zania i zatwierdzania plan闚, o kt鏎ych mowa w ust. 3.
(Rozporz康zenie z dnia 9 maja 1997 r., Dz.U. Nr 53, poz. 344)


Art. 9
1. Ochrona zwierzyny - poza zasadami okre郵onymi w przepisach o ochronie przyrody - obejmuje tworzenie warunk闚 bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczeg鏊no軼i:

1) zwalczanie k逝sownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa 這wieckiego,

2) zakaz - poza polowaniami i od這wami - p這szenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

3) zakaz wybierania jaj i piskl徠 oraz niszczenia l璕owisk, nor i gniazd ptasich.
2. Zakaz chwytania i przetrzymywania zwierzyny, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy szczeg鏊nych przypadk闚, na kt鏎e wyrazi uprzednio zgod starosta.
3. Do cel闚 hodowlanych, w tym eksportu, oraz cel闚 naukowych dozwolone jest 這wienie zwierzyny 篡wej wy陰cznie w sieci i nie rani帷e pu豉pki, w tym pu豉pki nie chwytaj帷e za ko鎍zyn.


Art. 10
Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚 wymaga zezwolenia starosty.


Art. 11
1. υwiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami u篡tkowania teren闚 rolnych, le郾ych i rybackich, w warunkach sta貫go polepszania zwierzynie 鈔odowiska jej bytowania.
2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczeg鏊no軼i:

  1) tworzenia sta造ch i okresowych os這n dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, remizy, os這ny miejsc l璕owych),

  2) wzbogacania naturalnej bazy 瞠rowej dla zwierzyny w lasach,

  3) zachowania istniej帷ych naturalnych zbiornik闚 wodnych, rekonstrukcji i tworzenia nowych,

  4) racjonalnego stosowania 鈔odk闚 chemicznych w rolnictwie i le郾ictwie,

  5) stosowania termin闚 i technik agrotechnicznych nie zagra瘸j帷ych bytowaniu zwierzyny na danym terenie,

  6) utrzymywania korytarzy (ci庵闚) ekologicznych dla zwierzyny,

  7) utrzymywania struktury wiekowej i p販iowej oraz liczebno軼i populacji zwierzyny w豉軼iwych dla zapewnienia r闚nowag ekosystem闚 oraz realizacji g堯wnych cel闚 gospodarczych w rolnictwie, le郾ictwie i rybactwie,

  8) ochrony zwierzyny przed zagro瞠niem ruchu pojazd闚 samochodowych na drogach krajowych i wojew鏚zkich.

3. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich oraz zarz康y gmin i nadle郾iczowie Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe wsp馧dzia豉j w sprawach zwi您anych z zagospodarowaniem obwod闚 這wieckich, w szczeg鏊no軼i w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.


Art. 12
Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich mog wznosi urz康zenia zwi您ane z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej, po uzyskaniu zgody w豉軼iciela, posiadacza lub zarz康cy gruntu.


Art. 13
Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich obowi您ani s dokarmia zwierzyn, zw豉szcza w okresach wyst瘼owania niedostatku 瞠ru naturalnego oraz w闚czas, gdy w spos鏏 istotny mo瞠 to wp造n望 na zmniejszenie szk鏚 wyrz康zanych przez zwierzyn w uprawach i p這dach rolnych oraz w gospodarce le郾ej.


Art. 14
Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich oraz w豉軼iciele, posiadacze i zarz康cy grunt闚 s obowi您ani zawiadomi w豉軼iwy organ Pa雟twowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urz康 gminy albo najbli窺zy zak豉d leczniczy dla zwierz徠 o dostrze穎nych objawach chor鏏 zwierz徠 篡j帷ych wolno.


Art. 15
1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie 這wieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi w豉sno嗆 dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego, a na terenach nie wchodz帷ych w sk豉d obwod闚 這wieckich - w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.
2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa.
3. Osoby wykonuj帷e polowanie mog odst徙ion im zwierzyn spo篡tkowa wed逝g w豉snego uznania, z wy陰czeniem odsprzeda篡.
4. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa okre郵a, w drodze rozporz康zenia, wysoko嗆 ekwiwalentu za zwierzyn bezprawnie pozyskan. (Rozporz康zenie z dnia 17 marca 1997 r., Dz.U. Nr 30, poz. 170)


Art. 16
1. Zabrania si chowu i hodowli zamkni皻ej zwierz徠 這wnych, z wyj徠kiem ba瘸nta oraz zwierz徠 uznanych za zwierz皻a gospodarskie na podstawie odr瑿nych przepis闚.
2. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa mo瞠 wyda zgod na ch闚 i hodowl zamkni皻 zwierz徠 這wnych nie b璠帷ych zwierz皻ami gospodarskimi do cel闚 bada naukowych, dydaktyki, zasiedle lub eksportu zwierzyny 篡wej.


Rozdzia 4
KoncesjeArt. 17
Uzyskania koncesji wymaga:
1) obr鏒 w kraju i z zagranic zwierzyn 篡w, z wy陰czeniem sprzeda篡 dokonywanej przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich na terenie kraju,
2) obr鏒 w kraju i z zagranic tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami, z wy陰czeniem, o kt鏎ym mowa w pkt 1,
3) sprzeda us逝g turystycznych obejmuj帷ych polowania w kraju dla cudzoziemc闚 i polowania za granic.


Art. 18
Organem w豉軼iwym do udzielenia, odmowy udzielenia i cofania koncesji jest Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa.
(Rozporz康zenie z dnia 12 lipca 1996 r., Dz.U. Nr 91, poz. 413)


Art. 19
1. Warunkiem uzyskania koncesji, o kt鏎ych mowa w art. 17, jest z這瞠nie zabezpieczenia maj徠kowego roszcze os鏏 trzecich do wnioskodawcy z tytu逝 prowadzenia dzia豉lno軼i obj皻ej koncesj, z zastrze瞠niem ust. 2.
2. Warunkiem otrzymania koncesji, o kt鏎ej mowa w art. 17 pkt 3, jest ponadto;

- posiadanie koncesji organizatora turystyki lub po鈔ednika turystycznego, zgodnie z przepisami o us逝gach turystycznych,

- zatrudnienie przez organizatora turystyki os鏏, kt鏎e z這膨 egzamin ze znajomo軼i zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

3. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, spos鏏 i tryb przeprowadzenia egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 2.
(Rozporz康zenie z dnia 27 czerwca 1996 r., Dz.U. Nr 75, poz. 358)


Art. 20
1. Podmiot wykonuj帷y dzia豉lno嗆 obj皻 koncesj, o kt鏎ej mowa w art. 17 pkt 1 i 2, jest zobowi您any do:

1 ) prowadzenia ewidencji skupu,

2) zapewnienia bada zwierzyny i mi瘰a zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

2. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, zakres ewidencji, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wz鏎.
(Rozporz康zenie z dnia 12 lipca 1996 r., Dz.U. Nr 91, poz. 412)


Art. 21
Koncesja mo瞠 by cofni皻a w przypadku naruszenia warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 19 ust. 1 i 2, lub niedope軟ienia obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 20 ust. 1.


Art. 22
W sprawach nie uregulowanych w ustawie do koncesji stosuje si przepisy o dzia豉lno軼i gospodarczej.


Rozdzia 5
Obwody 這wieckieArt. 23
1. Obw鏚 這wiecki stanowi obszar grunt闚 o ci庵貫j powierzchni nie mniejszy ni trzy tysi帷e hektar闚, na kt鏎ego obszarze istniej warunki do prowadzenia 這wiectwa.
2. W szczeg鏊nych przypadkach, uzasadnionych wzgl璠ami racjonalnej gospodarki 這wieckiej i warunkami terenowymi, mog by tworzone, za zgod Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa, obwody 這wieckie o mniejszej powierzchni.


Art. 24
1. Obwody 這wieckie dziel si na obwody 這wieckie le郾e i polne.
2. Obw鏚 這wiecki le郾y jest to obszar, w kt鏎ym grunty le郾e stanowi co najmniej 40% og鏊nej powierzchni tego obszaru.
3. Obw鏚 這wiecki polny jest to obszar, w kt鏎ym grunty le郾e stanowi mniej ni 40% og鏊nej powierzchni tego obszaru.


Art. 25
Obwody 這wieckie s tworzone przy uwzgl璠nieniu nast瘼uj帷ych zasad:
1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunk闚 zwierzyny,
2) unikania dzielenia zbiornik闚 wodnych,
3) ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wyra幡ych znakach w terenie.


Art. 26
W sk豉d obwod闚 這wieckich nie wchodz:
1 ) parki narodowe i rezerwaty przyrody,
2) tereny w granicach administracyjnych miast; je瞠li jednak granice te obejmuj wi瘯sze obszary le郾e lub rolne, z obszar闚 tych mo瞠 by utworzony obw鏚 這wiecki lub mog by one w陰czone do innych obwod闚 這wieckich,
3) tereny zaj皻e przez miejscowo軼i nie zaliczane do miast, w granicach obejmuj帷ych zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podw鏎zami, placami i ulicami oraz drogami wewn徠rz tych miejscowo軼i,
4) budowle, zak豉dy i urz康zenia, tereny przeznaczone na cele spo貫czne, kultu religijnego, przemys這we, handlowe, sk豉dowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodze.


Art. 27
1. Podzia逝 obszaru kraju na obwody 這wieckie oraz zmiany granic tych obwod闚 dokonuje w obr瑿ie wojew鏚ztwa w豉軼iwy wojewoda, w drodze rozporz康zenia, po zasi璕ni璚iu opinii w豉軼iwego dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
2. Je瞠li obw鏚 這wiecki ma si znajdowa w obszarze wi璚ej ni jednego wojew鏚ztwa, rozporz康zenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, wydaje wojewoda w豉軼iwy dla przewa瘸j帷ego obszaru grunt闚 w uzgodnieniu z wojewod w豉軼iwym dla pozosta貫go gruntu.
3. Podzia na obwody 這wieckie obszar闚 grunt闚 pozostaj帷ych w zarz康zie organ闚 wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych obwod闚 odbywa si w porozumieniu z tymi organami.


Art. 28
1. Obwody 這wieckie wydzier瘸wia si ko這m 這wieckim Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
2. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego mo瞠, w drodze decyzji, wy陰cza obwody 這wieckie z wydzier瘸wiania i przekazywa je w zarz康 z przeznaczeniem na o鈔odki hodowli zwierzyny, w kt鏎ych - opr鏂z polowania - realizowane s cele zwi您ane w szczeg鏊no軼i z:

1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania 這wisk, wdra瘸niem nowych osi庵ni耩 naukowych i praktycznych z zakresu 這wiectwa,

2) prowadzeniem bada naukowych,

3) odtwarzaniem populacji zanikaj帷ych gatunk闚 zwierz徠 dziko 篡j帷ych,

4) hodowl rodzimych gatunk闚 zwierz徠 這wnych w celu zasiedlenia 這wisk,

5) hodowl zwierz徠 這wnych szczeg鏊nie po篡tecznych w biocenozach le郾ych,

6) prowadzeniem szkole z zakresu 這wiectwa.
3. O鈔odki hodowli zwierzyny mog by prowadzone za zgod Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych Le郾ictwa przez: Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe, Polski Zwi您ek υwiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, kt鏎e do dnia wej軼ia w 篡cie ustawy prowadzi造 takie o鈔odki. Prawo do prowadzenia o鈔odk闚 hodowli zwierzyny jest niezbywalne.
4. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady przekazywania w zarz康 obwod闚 這wieckich wy陰czonych z wydzier瘸wiania.
(Rozporz康zenie z dnia 18 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 63, poz. 399)


Art. 29
1. Obwody 這wieckie wydzier瘸wiaj, na wniosek Polskiego Zwi您ku υwieckiego, po zasi璕ni璚iu opinii zarz康u gminy:

1) obwody 這wieckie le郾e - dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego

Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe,

2) obwody 這wieckie polne - starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej.
1 a. Obw鏚 這wiecki obejmuj帷y obszar grunt闚 pozostaj帷ych w zarz康zie organ闚 wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania mo瞠 by wydzier瘸wiony ko這m 這wieckim za zgod tych organ闚.
2. Obwody 這wieckie wydzier瘸wia si na czas nie kr鏒szy ni 10 lat. Po up造wie tego okresu dotychczasowemu dzier瘸wcy przys逝guje pierwsze雟two w zawarciu umowy dzier瘸wy na dalszy okres.
3. W przypadku podzia逝 obwodu 這wieckiego dotychczasowemu dzier瘸wcy lub zarz康cy przys逝guje prawo wyboru dzier瘸wy lub zarz康zania jednym z obwod闚 這wieckich powsta造ch z podzia逝.
4. W przypadku podzia逝 obwodu 這wieckiego lub zmiany jego granic nast瘼uje rozliczenie z jego dotychczasowym dzier瘸wc lub zarz康c z tytu逝 nadp豉conego czynszu dzier瘸wnego oraz nak豉d闚 na zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach przed dokonaniem tego podzia逝 lub zmian. Kwot ustalon w rozliczeniu wyp豉ca ust瘼uj帷emu dzier瘸wcy lub zarz康cy dzier瘸wca lub zarz康ca nowo utworzonego obwodu 這wieckiego.


Art. 30
1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu 這wieckiego dzier瘸wcy obwod闚 這wieckich obowi您ani s do udzia逝 w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn.
2. Udzia w kosztach, o kt鏎ych mowa w ust. 1, uwzgl璠nia si w wysoko軼i czynszu za dzier瘸w obwodu 這wieckiego.
3. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki 砰wno軼iowej oraz po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady wydzier瘸wiania obwod闚 這wieckich i ustalania czynszu dzier瘸wnego, udzia逝 przez dzier瘸wc闚 obwod闚 這wieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn, o kt鏎ych mowa w ust. 1, oraz wz鏎 umowy dzier瘸wnej.
(Rozporz康zenie z dnia 28 marca 1997 r., Dz.U. Nr 34, poz. 210)


Art. 31
1. Wydzier瘸wiaj帷y obowi您any jest rozliczy otrzymany czynsz dzier瘸wny mi璠zy nadle郾ictwami i gminami.
2. Nadle郾ictwu przypada czynsz odpowiadaj帷y powierzchni pa雟twowych grunt闚 le郾ych, a gminom - odpowiadaj帷y pozosta貫j powierzchni obwodu 這wieckiego.
3. Za obwody 這wieckie wy陰czone z wydzier瘸wiania zarz康cy tych obwod闚 uiszczaj ekwiwalent r闚ny wysoko軼i 鈔edniego czynszu za dzier瘸w, stosowanego w obwodach 這wieckich, wydzier瘸wionych na obszarze danej gminy lub gmin s御iednich, a nale積o嗆 rozliczaj wed逝g zasad okre郵onych w ust. 1 i 2.


Rozdzia 6
Polski Zwi您ek υwieckiArt. 32
1. Polski Zwi您ek υwiecki jest zrzeszeniem os鏏 fizycznych i prawnych, kt鏎e czynnie uczestnicz w ochronie rozwoju populacji zwierz徠 這wnych oraz dzia豉j na rzecz ochrony przyrody.
2. Polski Zwi您ek υwiecki posiada osobowo嗆 prawn i dzia豉 na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
3. Nadz鏎 nad dzia豉lno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego sprawuje Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa.
4. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86 i z 1996 r. Nr 27, poz. 118), reguluj帷e zasady nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje si odpowiednio do nadzoru nad dzia豉lno軼i Polskiego Zwi您ku υwieckiego, o kt鏎ym mowa w ust. 3.


Art. 32a
Najwy窺z w豉dz w Polskim Zwi您ku υwieckim jest Krajowy Zjazd Delegat闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego.


Art. 33
1. Ko豉 這wieckie zrzeszaj osoby fizyczne i s podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Zwi您ku υwieckim w realizacji cel闚 i zada 這wiectwa.
2. Ko豉 這wieckie posiadaj osobowo嗆 prawn i ponosz odpowiedzialno嗆 za swoje zobowi您ania.
3. Cz這nkowie ko豉 這wieckiego odpowiadaj solidarnie i bez ogranicze za zobowi您ania ko豉.
4. Organizacje wojew鏚zkie Polskiego Zwi您ku υwieckiego koordynuj i nadzoruj dzia豉lno嗆 k馧 這wieckich oraz os鏏 fizycznych zrzeszonych w Polskim Zwi您ku υwieckim, zamieszkuj帷ych na terenie regionu, a nie b璠帷ych cz這nkami k馧 這wieckich.


Art. 34
Do zada Polskiego Zwi您ku υwieckiego nale篡:
1) prowadzenie gospodarki 這wieckiej,
2) troska o rozw鎩 這wiectwa i wsp馧dzia豉nie z administracj rz康ow i samorz康ow, jednostkami organizacyjnym Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe i parkami narodowymi oraz organizacjami spo貫cznymi w ochronie 鈔odowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierz徠 這wnych i innych zwierz徠 dziko 篡j帷ych,
3) piel璕nowanie historycznych warto軼i kultury materialnej i duchowej 這wiectwa,
4) ustalanie kierunk闚 i zasad rozwoju 這wiectwa oraz funkcjonowania organ闚 Zrzeszenia,
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez cz這nk闚 Polskiego Zwi您ku υwieckiego prawa, zasad etyki, obyczaj闚 i tradycji 這wieckich,
6) prowadzenie dyscyplinarnego s康ownictwa 這wieckiego,
7) organizowanie szkolenia w zakresie prawid這wego 這wiectwa i strzelectwa my郵iwskiego,
8) prowadzenie i popieranie dzia豉lno軼i wydawniczej i wystawienniczej o tematyce 這wieckiej,
9) wsp馧praca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
10) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyn,
11) prowadzenie i popieranie hodowli u篡tkowych ps闚 my郵iwskich,
12) realizacja innych zada zleconych przez Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa.


Art. 35
1. Dzia豉lno嗆 Polskiego Zwi您ku υwieckiego jest finansowana z funduszy w豉snych, sk豉dek cz這nkowskich, zapis闚 i darowizn oraz dochod闚 z dzia豉lno軼i gospodarczej.
2. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej Polskiego Zwi您ku υwieckiego s逝篡 wy陰cznie realizacji jego cel闚 statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 mi璠zy cz這nk闚.
3. Przepisy reguluj帷e zasady gospodarki finansowej stowarzysze stosuje si odpowiednio do gospodarki finansowej Polskiego Zwi您ku υwieckiego.


Rozdzia 7 Stra 這wiecka


Art. 36
1. Tworzy si Pa雟twow Stra υwieck jako umundurowan i uzbrojon formacj podleg陰 wojewodzie.
2. Dzier瘸wcy i zarz康cy obwod闚 這wieckich maj obowi您ek zatrudni co najmniej jednego stra積ika, kt鏎ego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki 這wieckiej. 3. Stra 這wieck stanowi:

1) Pa雟twowa Stra υwiecka,

2) stra積icy 這wieccy zatrudnieni przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich.


Art. 37
Zadaniem Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej jest kontrola realizacji przepis闚 ustawy, a w szczeg鏊no軼i w zakresie:

1 ) ochrony zwierzyny,

2) zwalczania k逝sownictwa i wszelkiego szkodnictwa 這wieckiego,

3) zwalczania przest瘼stw i wykrocze w zakresie 這wiectwa,

2) kontroli legalno軼i skupu i obrotu zwierzyn.


Art. 38
1. Stra積ikiem Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej oraz stra積ikiem 這wieckim mo瞠 by osoba, kt鏎a:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) uko鎍zy豉 21 lat,

3) korzysta z pe軟i praw publicznych,

4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

5) cieszy si nienagann opini,

6) posiada dobry stan zdrowia,

7) nie by豉 karana s康ownie,

8) uko鎍zy豉 z wynikiem pozytywnym przeszkolenie wed逝g programu opracowanego przez Ministra Ochrony 字odowiska Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewn皻rznych.
2. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej s pracownikami urz璠闚 wojew鏚zkich.


Art. 39
1. Na terenach obwod闚 這wieckich ochron zwierzyny oraz mienia dzier瘸wc闚 i zarz康c闚, zwalczaniem przest瘼stw i wykrocze w zakresie szkodnictwa 這wieckiego, pope軟ianych w obwodach 這wieckich polnych i le郾ych, zajmuj si stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego i Kodeksie post瘼owania w sprawach o wykroczenia.
2. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przy wykonywaniu zada okre郵onych w ust. 1 maj prawo do:

1) legitymowania os鏏 podejrzanych o pope軟ienie przest瘼stwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich to窺amo軼i,

2) nak豉dania i 軼i庵ania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia pope軟iane na terenach obwod闚 這wieckich w zakresie szkodnictwa 這wieckiego,

3) dokonywania w obwodach 這wieckich oraz w ich bezpo鈔ednim s御iedztwie kontroli 鈔odk闚 transportu w celu sprawdzenia ich 豉dunku i przegl康ania zawarto軼i baga篡 w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pope軟ienia przest瘼stwa lub wykroczenia,

4) przeszukiwania pomieszcze i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o pope軟ienie przest瘼stwa, na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego,

5) uj璚ia sprawcy przest瘼stwa lub wykroczenia na gor帷ym uczynku lub w po軼igu podj皻ym bezpo鈔ednio po pope軟ieniu przest瘼stwa i doprowadzenia do jednostki Policji,

6) odbierania za pokwitowaniem przedmiot闚 pochodz帷ych z przest瘼stwa lub wykroczenia oraz narz璠zi i 鈔odk闚 s逝膨cych do ich pope軟ienia,

7) prowadzenia dochodze oraz wnoszenia i popierania aktu oskar瞠nia w post瘼owaniu uproszczonym, je瞠li przedmiotem przest瘼stwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach okre郵onych w Kodeksie post瘼owania karnego,

8) prowadzenia post瘼owania w sprawach o wykroczenia oraz udzia逝 w rozprawach przed kolegium do spraw wykrocze w charakterze oskar篡ciela publicznego i wnoszenia 鈔odk闚 zaskar瘸nia do s康u rejonowego od rozstrzygni耩 kolegium do spraw wykrocze w sprawach zwalczania wykrocze w zakresie szkodnictwa 這wieckiego,

9) dokonywania kontroli podmiot闚 prowadz帷ych skup i przer鏏 dziczyzny w zakresie sprawdzania 廝鏚e jej pochodzenia,

10) noszenia broni palnej kr鏒kiej,

11) noszenia r璚znego miotacza gazowego,

12) 膨dania niezb璠nej pomocy od instytucji pa雟twowych, zwracania si o tak pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji spo貫cznych, jak r闚nie w nag造ch przypadkach do ka盥ego obywatela o udzielenie dora幡ej pomocy na zasadach okre郵onych w przepisach o Policji, okre郵aj帷ych szczeg馧owo zasady 膨dania takiej pomocy.
3. Stra積ik Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej mo瞠, wobec os鏏 uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie przez niego czynno軼i okre郵onych w ustawie, stosowa 鈔odki przymusu bezpo鈔edniego w postaci:

1) si造 fizycznej,

2) chemicznych 鈔odk闚 obezw豉dniaj帷ych w postaci r璚znego miotacza gazu.
4. Zastosowanie przez stra積ika Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, o kt鏎ych mowa w ust. 3, powinno odpowiada potrzebom wynikaj帷ym z istniej帷ej sytuacji i zmierza do podporz康kowania si osoby wydanym poleceniom.
5. Je瞠li zastosowanie 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, o kt鏎ych mowa w ust. 3, okaza這 si niewystarczaj帷e lub ich u篡cie ze wzgl璠u na okoliczno軼i danego zdarzenia nie jest mo磧iwe, stra積ik Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej ma prawo u篡cia broni palnej w nast瘼uj帷ych przypadkach:

1) w celu odparcia bezpo鈔edniego i bezprawnego zamachu na 篡cie w豉sne lub innej osoby,

2) przeciwko osobie, kt鏎a usi逝je bezprawnie, przemoc odebra bro paln stra積ikowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej,

3) przeciwko osobie nie podporz康kowuj帷ej si wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narz璠zia, kt鏎ego u篡cie zagrozi mo瞠 篡ciu lub zdrowiu stra積ika albo innej osobie.
6. U篡cie broni palnej powinno nast瘼owa w spos鏏 wyrz康zaj帷y najmniejsz szkod osobie, przeciwko kt鏎ej u篡to broni, i nie mo瞠 zmierza do pozbawienia jej 篡cia, a tak瞠 narazi na niebezpiecze雟two utraty 篡cia lub zdrowia innych os鏏.
7. Do wykonywania przez stra積ika Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2, a tak瞠 do u篡cia przez niego 鈔odk闚 przymusu, o kt鏎ych mowa w ust. 3 i 5, stosuje si odpowiednio przepisy o Policji.
8. Stra積ikowi Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej wykonuj帷emu obowi您ki na terenach obwod闚 這wieckich przys逝guj uprawnienia okre郵one odr瑿nymi przepisami odnosz帷ymi si do:

1) Stra篡 Ochrony Przyrody - w zakresie przestrzegania przepis闚 o ochronie przyrody,

2) Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej - w zakresie kontroli legalno軼i dokonywania po這wu,

3) stra積ik闚 le郾ych - w zakresie zwalczania szkodnictwa le郾ego.
9. Czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 3, powinny by wykonywane w spos鏏 mo磧iwie najmniej naruszaj帷y dobra osobiste osoby, w stosunku do kt鏎ej zosta造 podj皻e.
10. Na spos鏏 przeprowadzenia czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2, przys逝guje za瘸lenie do prokuratora.
11. Stra積icy Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych korzystaj z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego.


Art. 40
1. Stra積icy, o kt鏎ych mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2, wykonuj帷 zadania wsp馧dzia豉j z Pa雟twow Stra膨 υwieck. Przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych przys逝guj im uprawnienia oraz obowi您uj zasady, o kt鏎ych mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 11, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 8-11.
2. Przy wykonywaniu czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1, stra積ik 這wiecki ma obowi您ek nosi odznak stra積ika oraz na 膨danie okazywa legitymacj s逝瘺ow.


Art. 41
1. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewn皻rznych i Ministrem Sprawiedliwo軼i okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji oraz umundurowania stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej, a tak瞠 szczeg馧owe kwalifikacje zawodowe, wz鏎 oznaki i legitymacji stra積ika 這wieckiego.
(Rozporz康zenie z dnia 23 lipca 19997 r., Dz.U. Nr 119, poz. 755)
2. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady:

1) wsp馧dzia豉nia Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej z Policj i Polskim Zwi您kiem υwieckim,
(Rozporz康zenie z dnia 23 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 73, poz. 460)

2) posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej, amunicji oraz r璚znych miotaczy gazu w siedzibach stra篡.
(Rozporz康zenie z dnia 23 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 73, poz. 461)
3. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady posiadania, ewidencjonowania, przechowywania i u篡wania w Pa雟twowym Gospodarstwie Le郾ym Lasy Pa雟twowe, w parkach narodowych, w Polskim Zwi您ku υwieckim oraz u zarz康c闚 i dzier瘸wc闚 obwod闚 這wieckich, na okaziciela, broni my郵iwskiej o lufach g豉dkich i gwintowanych oraz amunicji do tej broni.
(Rozporz康zenie dotycz帷e szczeg馧owych zasad posiadania, ewidencjonowania, przechowywania i u篡wania w Polskim Zwi您ku υwieckim oraz u zarz康c闚 i dzier瘸wc闚 obwod闚 這wieckich, na okaziciela, broni my郵iwskiej o lufach g豉dkich i gwintowanych oraz amunicji do tej broni nie zosta這 wydane)


Rozdzia 8
Wykonywanie polowaniaArt. 42
1. Polowanie mo瞠 by wykonywane za zgod dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego.
2. Do wykonywania polowania uprawnia dow鏚 cz這nkostwa Polskiego Zwi您ku υwieckiego potwierdzaj帷y uzyskanie odpowiednich uprawnie oraz pozwolenie na posiadanie broni my郵iwskiej lub inny dokument uprawniaj帷y do jej posiadania.
3. Warunkiem uzyskania uprawnie do wykonywania polowania jest z這瞠nie egzaminu przed komisj powo豉n przez Polski Zwi您ek υwiecki.
4. Do wykonywania polowania indywidualnego, poza dokumentami okre郵onymi w ust. 2, jest wymagane pisemne upowa積ienie wydane przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego.
5. Bezpo鈔ednio po pozyskaniu zwierzyny, a przed podj璚iem przez osob uprawnion do wykonywania polowania czynno軼i transportowych, tusze 這si, jeleni, danieli, muflon闚, saren i dzik闚 podlegaj znakowaniu. Obowi您ek znakowania dotyczy r闚nie spreparowanych poro篡 zwierzyny.


Art. 43
1. Cudzoziemcy nie b璠帷y cz這nkami Polskiego Zwi您ku υwieckiego mog wykonywa polowanie po wykupieniu polowania w przedsi瑿iorstwach posiadaj帷ych koncesj, o kt鏎ej mowa w art. 17 pkt 3, b康 na podstawie zgody Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa.
2. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewn皻rznych, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1) szczeg馧owe zasady uzyskiwania uprawnie do wykonywania polowania oraz tryb ich zawieszania i cofania,

2) szczeg馧owe zasady powo造wania komisji egzaminacyjnej oraz zakres i tryb przeprowadzania egzamin闚,

3) wzory dokument闚 stwierdzaj帷ych posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wynikaj帷ych z nich uprawnie.
(Rozporz康zenie z dnia 26 sierpnia 1997 r., Dz.U. Nr 103, poz. 657 oraz z dnia 30 grudnia 1998 r., Dz.U. z 1999 r. Nr 3, poz. 20)
3. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i warunki wykonywania polowania przez obywateli polskich cudzoziemc闚 oraz znakowania, o kt鏎ym mowa w art. 42 ust. 5.
(Rozporz康zenie z dnia 4 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 35, poz. 215 oraz z dnia 29 grudnia 1998 r., Dz.U. z 1999 r. Nr 3, poz. 919)


Art. 44
1. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki 砰wno軼iowej i po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, dla obszaru ca貫go kraju lub jego cz窷ci, okresy polowa na zwierz皻a 這wne.
2. Wojewoda jest uprawniony do skracania, w uzasadnionych przypadkach, okres闚 polowa na terenie wojew鏚ztwa, po zasi璕ni璚iu opinii Polskiego Zwi您ku υwieckiego.
3. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa, po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody, mo瞠 zezwoli na dokonanie odstrza逝 lub od這wu zwierzyny dla cel闚 naukowych z pomini璚iem okres闚 ochronnych.
4. Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa po zasi璕ni璚iu opinii Pa雟twowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego okre郵i, w drodze rozporz康zenia, list zwierz徠 zaliczonych do szkodnik闚 這wieckich oraz sposoby ograniczania ich populacji.
(Rozporz康zenie w sprawie listy zwierz徠 zaliczonych do szkodnik闚 這wieckich oraz sposob闚 ograniczania ich populacji nie zosta這 wydane)


Art. 45
1. W przypadku nadmiernego zag瘰zczenia zwierzyny, zagra瘸j帷ego trwa這軼i las闚, nadle郾iczy dzia豉j帷y z upowa積ienia dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe po zasi璕ni璚iu opinii regionalnej organizacji Polskiego Zwi您ku υwieckiego wydaje decyzj administracyjn, nakazuj帷 dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego wykonanie od這wu lub odstrza逝 redukcyjnego zwierzyny.
2. Je瞠li dzier瘸wca obwodu 這wieckiego nie realizuje rocznego planu 這wieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny, nadle郾iczy dzia豉j帷y z upowa積ienia dyrektora regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe wydaje postanowienie o zastosowaniu odstrza逝 zast瘼czego zwierzyny, wed逝g zasad okre郵onych w umowie dzier瘸wy obwodu 這wieckiego.
3. W przypadku szczeg鏊nego zagro瞠nia w prawid這wym funkcjonowaniu obiekt闚 produkcyjnych i u篡teczno軼i publicznej przez zwierzyn, starosta, w porozumieniu z Polskim Zwi您kiem υwieckim, mo瞠 wyda decyzj o od這wie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
4. Odstrza造 redukcyjne i zast瘼cze zwierzyny mog przeprowadza wy陰cznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.


Rozdzia 9
Szkody 這wieckieArt. 46
Dzier瘸wca lub zarz康ca obwodu 這wieckiego obowi您any jest do wynagradzania szk鏚 wyrz康zonych:

1) w uprawach i p這dach rolnych przez dziki, 這sie, jelenie, daniele i sarny,

2) przy wykonywaniu polowania.


Art. 47
1. W豉軼iciele lub posiadacze grunt闚 rolnych i le郾ych powinni, zgodnie z potrzebami, wsp馧dzia豉 z dzier瘸wcami i zarz康cami obwod闚 這wieckich w zabezpieczaniu grunt闚 przed szkodami, o kt鏎ych mowa w art. 46.
2. W przypadku gdy pomi璠zy w豉軼icielem lub posiadaczem gruntu a dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego powsta sp鏎 o wysoko嗆 wynagrodzenia za szkody, o kt鏎ych mowa w art. 46, strony mog zwr鏂i si do w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce powsta貫j szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygni璚ia sporu.


Art. 48
Odszkodowanie nie przys逝guje:
1 ) osobom, kt鏎ym przydzielono grunty stanowi帷e w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa jako deputaty rolne na gruntach le郾ych,
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub p這d闚 rolnych, kt鏎zy nie dokonali ich sprz皻u w terminie odbiegaj帷ym wi璚ej ni 14 dni od zako鎍zenia okresu zbioru tego gatunku ro郵in w danym regionie, okre郵onego przez wojewod,
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plon闚 rolnych, kt鏎zy nie wyrazili zgody na budow przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego urz康ze lub wykonywanie zabieg闚 zapobiegaj帷ych szkodom,
4) za szkody nie przekraczaj帷e warto軼i 100 kg 篡ta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
5) za szkody powsta貫 w p這dach z這穎nych w sterty, stogi i kopce, w bezpo鈔ednim s御iedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych za這穎nych z ra膨cym naruszeniem zasad agrotechnicznych.


Art. 49
Minister Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki 砰wno軼iowej okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i tryb szacowania szk鏚 oraz wyp豉t odszkodowa za szkody w uprawach i p這dach rolnych.
(Rozporz康zenie z dnia 22 maja 1997 r., Dz.U. Nr 57, poz. 359)


Art. 50
1. Skarb Pa雟twa odpowiada za szkody wyrz康zone przez zwierz皻a 這wne obj皻e ca這roczn ochron.
1a. Skarb Pa雟twa odpowiada r闚nie za szkody wyrz康zone przez wilki w鈔鏚 zwierz徠 gospodarskich, z wy陰czeniem drobiu, na terenach, na kt鏎ych nie s one obj皻e ca這roczn ochron.
2. Za szkody, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 1a, wyrz康zone na terenach obwod闚 這wieckich le郾ych, odszkodowania wyp豉ca Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe ze 鈔odk闚 bud瞠tu pa雟twa, a na terenach obwod闚 這wieckich polnych i terenach nie wchodz帷ych w sk豉d obwod闚 這wieckich - wojewodowie.


Rozdzia 10
Przepisy karneArt. 51
1. Kto:

1) strzela do zwierzyny w odleg這軼i mniejszej ni 500 m od miejsca zebra publicznych w czasie ich trwania lub w odleg這嗆 mniejszej ni 100 m od zabudowa mieszkalnych,

2) wybiera jaja, piskl皻a lub niszczy gniazda ptak闚 這wnych,

3) przetrzymuje zwierzyn bez odpowiedniego zezwolenia,

4) pozyskuje zwierzyn inn lub w wi瘯szej liczbie, ni przewiduje upowa積ienie wydane przez dzier瘸wc lub zarz康c obwodu 這wieckiego,

5) niszczy urz康zenia 這wieckie
- podlega karze grzywny.
2. W przypadkach okre郵onych w ust. 1 orzekanie nast瘼uje w trybie przepis闚 o post瘼owaniu w sprawach o wykroczenia.


Art. 52
Kto: .
1) wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narz璠zia i urz康zenia okre郵one w art. 53 pkt 5, a s逝膨ce z przeznaczenia do k逝sownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofe闚 zwierz徠 這wnych,
3) bez posiadania koncesji wprowadza do obrotu zwierzyn 篡w lub mi瘰o zwierzyny ubitej,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich miesza鎍e,
5) sprawuj帷 zarz康 z ramienia dzier瘸wcy, a w obwodach nie wydzier瘸wionych z ramienia zarz康cy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie 這wieckim pozyskania zwierzyny - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do roku.


Art. 53
Kto:
1 ) poluje na przelotne ptactwo 這wne na wybrze簑 morskim w pasie 3000 m od brzegu w g陰b morza lub 5000 m w g陰b l康u,
2) poluje z chartami lub ich miesza鎍ami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadaj帷 uprawnie do polowania,
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomoc broni i amunicji innej ni my郵iwska, 鈔odk闚 i materia堯w wybuchowych, trucizn, karmy o w豉軼iwo軼iach odurzaj帷ych, sztucznego 鈍iat豉, lep闚, wnyk闚, 瞠laz, do堯w, samostrza堯w lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych 鈔odk闚,
6) nie b璠帷 uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny - podlega karze pozbawienia wolno軼i do lat 5.


Art. 54
1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, s康 mo瞠 orzec przepadek broni, pojazd闚, narz璠zi i ps闚, przy u篡ciu kt鏎ych dokonane zosta這 przest瘼stwo, a tak瞠 przepadek trofe闚, tusz zwierzyny i ich cz窷ci.
2. Orzeczenie o przepadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 dotyczy r闚nie przedmiot闚 nie stanowi帷ych w豉sno嗆 sprawcy.


Rozdzia 11
Zmiany w przepisach obowi您uj帷ych, przepisy przej軼iowe i ko鎍oweArt. 55
W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia豉lno軼i gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 700) w art. 11:
1) w ust. 1 po pkt 14 dodaje si pkt 15 w brzmieniu:
"15) obrotu w kraju i z zagranic zwierzyn 篡w oraz tuszami zwierzyny i ich cz窷ciami, z wy陰czeniem sprzeda篡 dokonywanej przez dzier瘸wc闚 i zarz康c闚 obwod闚 這wieckich na terenie kraju, a tak瞠 sprzeda篡 us逝g turystycznych obejmuj帷ych polowania w kraju dla cudzoziemc闚 i polowania za granic.";
2) po ust. 6 dodaje si ust. 7 w brzmieniu:
"7. Zasady udzielania koncesji, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 15, okre郵aj przepisy prawa 這wieckiego."


Art. 56
W ustawie z dnia 28 wrze郾ia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627) w art. 47 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "stra積ik闚 這wieckich" zast瘼uje si wyrazami "Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej".


Art. 57
W ustawie z dnia 16 pa寮ziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) w art. 18 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "stra積ik闚 這wieckich" zast瘼uje si wyrazami "Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej".


Art. 58
1. Przedsi瑿iorstwa zajmuj帷e si sprzeda膨 polowa dla cudzoziemc闚 oraz eksportem, obrotem zwierzyny 篡wej oraz tusz zwierzyny mog realizowa umowy zawarte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy przez okres 6 miesi璚y od dnia jej wej軼ia w 篡cie.
2. Po up造wie 6 miesi璚y od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy, dzia豉lno嗆, o kt鏎ej mowa w ust. 1, mo瞠 by prowadzona po uzyskaniu koncesji.


Art. 59
1. Dotychczasowe zrzeszenie Polski Zwi您ek υwiecki staje si Polskim Zwi您kiem υwieckim w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Ko豉 這wieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepis闚 i istniej帷e w dniu wej軼ia w 篡cie niniejszej ustawy staj si ko豉mi 這wieckimi w jej rozumieniu.
3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy zachowuj swoj moc i staj si uprawnieniami do wykonywania polowania w jej rozumieniu.


Art. 60
1. Obwody 這wieckie utworzone na podstawie dotychczasowych przepis闚 staj si obwodami 這wieckimi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Obwody wy陰czone z wydzier瘸wienia na podstawie dotychczasowych przepis闚 staj si o鈔odkami hodowli zwierzyny w rozumieniu niniejszej ustawy, pod warunkiem, 瞠 w ci庵u 1 roku od dnia jej wej軼ia w 篡cie dostosuj realizowane cele do wymog闚 okre郵onych w art. 28 ust. 2.


Art. 61
Umowy dzier瘸wy obwod闚 這wieckich zawarte przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy trac swoj wa積o嗆 z dniem 31 marca 1997 r., z zastosowaniem przepisu art. 29 ust. 2.


Art. 62
Przepisy wydane na podstawie ustawy, o kt鏎ej mowa w art. 63, zachowuj swoj moc, o ile nie s sprzeczne z niniejsz ustaw, nie d逝瞠j jednak ni w okresie 1 roku od dnia jej wej軼ia w 篡cie.


Art. 63
Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierz徠 這wnych i prawie 這wieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 101, poz. 444).


Art. 64
Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 60 dni od dnia og這szenia.I. Tekst ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 roku Prawo 這wieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713) jest tekstem jednolitym i zawiera zmiany wynikaj帷e z:

1) art. 108 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw okre郵aj帷ych kompetencj organ闚 administracji publicznej - w zwi您ku z reform ustrojow pa雟twa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. - w zakresie art. 9 ust. 2

2) art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 9 ust. 3

3) art. 108 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw okre郵aj帷ych kompetencj organ闚 administracji publicznej - w zwi您ku z reform ustrojow pa雟twa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. - w zakresie art. 10

4) art. 60 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chor鏏 zaka幡ych zwierz徠, badaniu zwierz徠 rze幡ych i mi瘰a oraz o Pa雟twowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.97.60.369) z dniem 15 grudnia 1997 r. - w zakresie art. 14

5) art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 16

6) art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us逝gach turystycznych (Dz.U.97.133.884) z dniem 1lipca 1998 r. - w zakresie art. 19 ust. 2

7) art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 28 ust. 2

8) art. 108 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw okre郵aj帷ych kompetencj organ闚 administracji publicznej - w zwi您ku z reform ustrojow pa雟twa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. - w zakresie art. 29 ust. 1 pkt 2

9) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 29 ust. 1a

10) art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 32 ust. 2

11) art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 32 ust. 4

12) art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 32a

13) art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 33 ust. 4

14) art. 108 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw okre郵aj帷ych kompetencj organ闚 administracji publicznej - w zwi您ku z reform ustrojow pa雟twa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. - w zakresie art. 45

15) art. 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.110.715) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 7 pa寮ziernika 1997 r. - w zakresie art. 50 ust. 1a

16) art. 1 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.110.715) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 7 pa寮ziernika 1997 r. - w zakresie art. 50 ust. 2

17) art. 5 2 pkt 44 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj帷e Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 wrze郾ia 1998 r. - w zakresie art. 52

18) art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 53 pkt 5

19) art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.14.72) zmieniaj帷ej nin. ustaw z dniem 5 marca 1997 r. - w zakresie art. 61


II. Kursyw w tek軼ie ustawy podano dat wydania i publikacji akt闚 wykonawczych do ustawy.
 
O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
Copyright © 2002 - 2020 knieja.pl.